Digitaal magazine Mantelzorg

Mantelzorg is onmisbaar. De verwachting is dat de druk op mantelzorgers de komende jaren zal toenemen. Ouderen met complexe gezondheidsproblemen wonen langer thuis en het aantal mantelzorgers neemt af.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet onderzoek naar verschillende aspecten van mantelzorg. Bijvoorbeeld naar hoe het gaat met het combineren van werk en mantelzorg, naar jongeren die mantelzorg verlenen of naar de toekomst van de mantelzorg.

Mantelzorgers geven veelal hulp vanuit een grote vanzelfsprekendheid. Veel helpers ervaren het geven van hulp als positief, al kan het ook zwaar zijn. Met de toenemende druk op mantelzorgers stijgt ook de kans op overbelasting. Goede ondersteuning is essentieel. En voor alle mantelzorgers – jong en oud – is het van belang dat de zorg die zij geven bespreekbaar is, zowel op school als op het werk.

In dit digitale magazine zet het SCP belangrijke inzichten over de reikwijdte en begrenzingen van de mantelzorg in Nederland op een rij. Het SCP hoopt daarmee een bijdrage te leveren aan een goed onderbouwd gesprek over de toekomst van de mantelzorg.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.