SCP: Inzet op mantelzorgondersteuning maakt zorg financieel houdbaar

Met de inzet van huishoudelijke hulp, voorkom je duurdere verpleeghuiszorg, dat is de conclusie van het vandaag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ‘Wat als zorg wegvalt’.

Nog nooit werd zo duidelijk dat investeren in voorzieningen met lage kosten, zoals huishoudelijke hulp waarmee ook mantelzorgers ontlast worden, duurdere zorgkosten in de toekomst kunnen worden voorkomen. Deze analyse bevestigt waar MantelzorgNL al langer aandacht voor vraagt.

Inzet op huishoudelijke hulp voorkomt verpleeghuiszorg

Het onderzoek toont aan dat als huishoudelijke hulp vanuit de Wmo niet meer beschikbaar zou zijn, er vermoedelijk 15.000 mensen extra op verpleeghuiszorg zijn aangewezen. En wanneer wijkverpleging niet meer beschikbaar zou zijn, zouden bijna 55.000 mensen extra zijn aangewezen op verpleeghuiszorg.

Inzet op mantelzorgondersteuning maakt zorg juist financieel houdbaar

Het onderzoek toont tevens aan dat 40% van alle zorgvragers met een mantelzorger geen gebruik maken van andere (professionele) hulp. Wanneer mantelzorg voor deze groep weg zou vallen, is de verwachting dat een kwart wel een beroep gaat doen op publiek gefinancierde zorg en ondersteuning. Vanuit financiële houdbaarheid van de zorg pleiten de onderzoekers er dan ook voor om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen.

Bezuinigen is echter de trend

Naast de bezuinigingen op de waardering van mantelzorgers ziet MantelzorgNL echter dat er steeds meer wordt bezuinigd op de Wmo en daarmee ook op de ondersteuning van mantelzorgers. In de praktijk betekent dit dat huishoudelijke hulp wegvalt of dat organisaties die mantelzorgers ondersteunen verdwijnen.

Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL:

‘Onlangs bleek nog uit SCP onderzoek dat het aantal ouderen dat afhankelijk is van mantelzorg zeer fors gaat stijgen. Met deze analyse in de broekzak kun je niet anders concluderen dat dergelijke bezuinigingen op lichtere vormen van ondersteuning juist een gevaarlijke stap in de verkeerde richting is. We willen de zorg in Nederland toekomstbestendig maken en een deel van de oplossing zit in laagdrempelige ondersteuning en zorg voor mantelzorgers. Dit is geen luxe. Het onderzoek toont de harde noodzaak aan.’

Financiering van verschillende wetten

Tot slot constateert het SCP dat investeringen binnen de ene wet bijvoorbeeld huishoudelijke hulp vanuit de Wmo, soms pas profijt opleveren in de andere wet zoals minder verpleeghuiszorg vanuit de Wlz. Omdat de investeringen niet altijd bij dezelfde partij terechtkomen, zit het huidige stelsel preventieve ondersteuning en zorg thuis in de weg.

MantelzorgNL ziet dit dilemma ook, maar dit probleem oplossen in nieuwe wetten en regels vraagt om politieke besluitvorming en een lange adem. MantelzorgNL vindt dat we niet kunnen wachten op een nieuw kabinet. Juist nu moeten stappen gezet worden binnen het huidige systeem. We willen in de ‘Nationale agenda ontregel de mantelzorger’ afspraken maken over verbetering van

Bron: Mantelzorg.nl / SCP

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.