Intensivering aanpak dementie

Het aantal mensen met dementie groeit snel, met ingrijpende gevolgen voor patiënten zelf, hun omgeving en de samenleving. Dat vraagt om een intensieve en gecoördineerde aanpak. In vervolg op het Deltaplan Dementie – dat in 2020 afloopt – kondigt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een nieuwe nationale dementiestrategie aan. In het voorjaar van 2020 zal hij de uitgewerkte strategie aan de Tweede Kamer aanbieden.

Het in 2013 gestarte Deltaplan Dementie – een samenwerking van een groot aantal organisaties uit overheid, zorg, onderwijs, wetenschap en zakelijke dienstverlening – eindigt in 2020. Met het Deltaplan zijn veelbelovende resultaten geboekt als het gaat om onderzoek en wat betreft het dementievriendelijk maken van de samenleving. Maar in het licht van het stijgend aantal mensen met dementie en de impact van de aandoening voor mensen en hun omgeving, is er nog veel te doen.

In vervolg op het Deltaplan Dementie start minister De Jonge daarom in 2021 met de nationale dementiestrategie, een overkoepelend dementieprogramma dat aansluit bij al lopende programma’s op het gebied van de ouderenzorg.

In de periode van 2021 tot 2030 zet deze nationale dementiestrategie in op:

  • Meer onderzoek naar mogelijkheden voor preventie, behandeling en genezing van dementie. Het onderzoeksbudget hiervoor zal worden verdubbeld van 8 mln. naar 16 mln. per jaar.
  • Meer verbinding in de samenleving, zodat mensen met dementie en hun naasten kunnen blijven meedoen. Daarbij gaat het om het benutten van de mogelijkheden van mensen met dementie die – afhankelijk van de mate en vorm van de achteruitgang – vaak nog geruime tijd op een waardige manier kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.
  • Verbeteren van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Er zijn veel goede nieuwe zorgconcepten ontwikkeld, bijvoorbeeld rond de sociale benadering van dementie en met de mogelijkheden die technologie biedt. Maar wat betreft brede implementatie daarvan is nog winst te boeken. Een specifiek implementatieprogramma moet ervoor gaan zorgen dat dit verandert.
  • Een sterke rol van Nederland in de wereldwijde aanpak van dementie. Nederland is een gidsland in de aanpak van dementie. De strategie zet zwaar in op het delen van de beschikbare kennis en het intensiveren van de internationale samenwerking bij onderzoek en bij het toepassen van zorgconcepten.

Dementie ontwikkelt zich in razend tempo tot de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland en tot de duurste aandoening. Nu telt ons land ongeveer 265.000 mensen met dementie. Dat aantal groeit naar 420.000 in 2030 en 520.000 in 2040. De zorgkosten die met dementie samenhangen zullen stijgen van €6,6 miljard nu naar €15,6 miljard in 2040. Wereldwijd zien we een groei van 46,8 mln. mensen met dementie in 2015, 74,7 mln. in 2030 en 131,5 mln. in 2050. De totale kosten van dementiezorg zijn naar verwachting in 2030 gestegen tot € 2,7 biljoen per jaar. Daarom is niet alleen een nationale maar ook een internationale strategie cruciaal. In de zomer van 2020 vindt op initiatief van Nederland daarom een internationale topbijeenkomst plaats waar de leidende spelers op het gebied van dementieonderzoek en -zorg samen de contouren van een internationale strategie willen opstellen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.