Invoering abonnementstarief Wmo 2020

Op 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief definitief van kracht. Dit is een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen.

  • In 2020 betaalt iedereen maximaal € 19,- per maand. Het CAK kijkt bij het bepalen van de eigen bijdrage dan niet meer naar inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning.
  • Onder het abonnementstarief vallen, naast maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten (uitgezonderd beschermd wonen), ook algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Het begrip ‘duurzame hulpverleningsrelatie’ wordt nog nader toegelicht door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
  • Voor de uitvoering van het abonnementstarief in 2020 is een nieuwe manier van gegevensuitwisseling nodig. De nieuwe gegevensuitwisseling voor de eigen bijdrage vindt in 2020 uitsluitend plaats tussen gemeenten en het CAK. U leest hier meer over in de website van het CAK.
  • De maatwerkvoorziening voor collectief vervoer wordt uitgezonderd van het abonnementstarief.
Dit blijft hetzelfde:
  • Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.
  • De maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand geldt per huishouden. Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen € 19,-.
  • Minimabeleid en hardheidsclausule blijven bestaan.
  • Gemeenten behouden de beleidsvrijheid om het abonnementstarief voor alle inwoners die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wmo naar beneden aan te passen.
  • De bijdragesystematiek voor beschermd wonen in een instelling blijft ongewijzigd.
Uitleg door het CAK

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.