Per 1 januari 2020: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) geldt vanaf 1 januari 2020. Deze wet vervangt de huidige wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGz. Als iemand een ernstige psychische aandoening heeft, dan kan hij of zij een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. Soms is verplichte zorg dan de enige oplossing. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden.

Wat is verplichte zorg?

Verplichte zorg kan zijn: het toedienen van medicatie of het uitoefenen van toezicht.

Wat gaat er veranderen?

Tot nu toe betekende dat verplichte opname in een instelling. Door de nieuwe wet kan de verplichte zorg poliklinisch, bij iemand thuis of in een woonvorm worden gegeven. 

De patiënt en zijn directe omgeving worden zo meer betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van verplichte ggz-zorg.

Dit filmpje geeft uitleg:

Wat betekent dit voor mantelzorgers?

Als mantelzorger krijg je een belangrijke, maar mogelijk ook ingewikkelde en belastende rol.

Een familievertrouwenspersoon kan je hierbij ondersteunen. Deze ondersteuning is gratis en onafhankelijk. Voor een luisterend oor, informatie en advies, bemiddeling en ondersteuning in klachtenprocedures. 

Lees wat een familievertrouwenspersoon voor jou kan betekenen. 

Meer informatie:

Wil je meer weten over deze nieuwe wet? Neem dan gerust contact op met de Mantelzorglijn, 030-760 60 55 of mantelzorglijn@mantelzorg.nl

Bron: Mantelzorg.nl

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.