Afspraken voor minder regeldruk in de geestelijke gezondheidszorg

Zorgverzekeraars en ggz-aanbieders hebben, samen met het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit, afspraken gemaakt om de regeldruk in de geestelijke gezondheidszorg terug te dringen. Staatssecretaris Blokhuis spreekt van een “grote stap in de goede richting”.

De partijen hebben vijf punten op papier gezet waarmee het aantal regels in de GGZ moet gaan afnemen. Zo moeten zorgprofessionals nu nog kiezen uit een lijst van 183 codes om hun tijd te verantwoorden. Per 1 januari 2020 wordt dat teruggebracht naar 22 codes. Zo wordt de kans dat er een registratiefout wordt gemaakt kleiner en zorgverzekeraars zijn erbij gebaat dat op een eenduidige wijze wordt geregistreerd. 

Ook de verwijzing naar de GGZ is verbeterd. De regels die hiervoor gelden zijn eenduidiger en duidelijker opgeschreven, overbodige regels zijn geschrapt en ze sluiten nu beter aan op hoe een (door)verwijzing in de praktijk werkt.

Verder krijgen zorgprofessionals, nadat ze hierover afspraken hebben gemaakt met de zorgverzekeraar, de mogelijkheid niet altijd meer apart elke minuut te registreren en bij te houden wanneer ze zich bijvoorbeeld voorbereid hebben op een behandeling van een cliënt. Ten slotte is toegelicht hoe verblijf beter kan worden verantwoord.

Met [Ont]Regel de zorg wil het ministerie van VWS de regeldruk in de zorg merkbaar verminderen. Partijen binnen de GGZ hebben in het Bestuurlijk Akkoord afgesproken om dit te realiseren. De nieuwe afspraken zijn een uitwerking daarvan. Partijen blijven met elkaar in gesprek over mogelijkheden om administratieve lasten te verminderen.

De aangepaste regelgeving van de NZa met betrekking tot verblijf en de verkorte activiteitencode-lijst, vindt u hier: 

Bron: (Ont)regel De Zorg

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.