22 procent meer hulpvragen bij Expertisecentrum Euthanasie

Expertisecentrum Euthanasie ontving in 2019 3.122 hulpvragen. Dat is 22 procent meer dan in 2018 en veel meer dan verwacht. Het expertisecentrum kampt al jaren met een tekort aan psychiaters; nu is er ook een tekort aan andere artsen.

Bestuurder Steven Pleiter: “Elke werkdag melden zich 13 mensen bij ons die zeggen: ‘Help mij, ik kan niet verder’. De nood is groot.” In 2017 en 2018 was er voor het eerst sinds de oprichting van Expertisecentrum Euthanasie (toen nog Levenseindekliniek) sprake van een stabilisatie van het aantal hulpvragen. Halverwege 2019 bleek dat het aantal hulpvragen wederom beduidend toenam. In juli 2019 werden voor het eerst meer dan 300 hulpvragen per maand ontvangen. Dit herhaalde zich in oktober.

Grote impact op organisatie

Gemiddeld voerde een ambulante team (bestaand uit een arts en een verpleegkundige) 12 keer per jaar euthanasie uit; het streven is om dit aantal niet verder op te laten lopen. Voor 2020 houdt Expertisecentrum Euthanasie rekening met 3.300 hulpvragen. “De aantallen hebben grote impact op de organisatie”, zegt Pleiter. “We hebben momenteel op alle fronten vacatures: artsen, psychiaters en verpleegkundigen. Met name in Zuid-Holland, regio Den Haag – Rotterdam, is er een tekort aan artsen.”

Schrijnend

Het tekort aan psychiaters is al langer schrijnend. De wachttijd voor een euthanasietraject op basis van psychiatrische problematiek is inmiddels opgelopen tot een jaar of langer. In 2019 waren de wachttijden voor de overige trajecten, zonder psychiatrische problematiek, te verwaarlozen. Als een ambulant team een hulpvraag onderzocht, startte het daar in de helft van de gevallen binnen 15 dagen mee en werd binnen 2 maanden euthanasie verleend.

100% Zorgvuldig

Vooral complexere hulpvragen komen bij het expertisecentrum terecht: euthanasie bij dementie, stapeling van ouderdomsklachten en psychiatrie. Van de 3.122 hulpvragen werd een derde ingewilligd: bijna 900 patiënten kregen euthanasie. Van Regionale Toetsingscommissies (RTE) werden uitsluitend beoordelingen ‘zorgvuldig’ ontvangen, net als in 2018. In 2019 kregen twee demente, wilsonbekwame patiënten euthanasie. Hoewel slechts met 1 procent is de groei van het aantal ingewilligde verzoeken op basis van dementie opvallend: van 70 (2018) naar 96 (2019).

Bekijk hier het volledige verslag.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.