Projectsubsidie aanvragen bij ZonMw

Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische problemen kunnen projectsubsidie aanvragen bij ZonMw. Het gaat hierbij om de derde open subsidieronde van het programma Voor elkaar!

Aanvragers dienen eerst een projectidee in bij ZonMw. Als dat wordt goedgekeurd moet het idee in een uitgebreide aanvraag worden uitgewerkt. Omdat het om een open oproep gaat, kunnen organisaties zelf het onderwerp bepalen. De grootte van de organisatie is niet van belang. Voorwaarde is dat het onderwerp goed aansluit bij behoefte of vraag van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen of hun naasten.

Let op: de deadline voor het indienen van het eerste projectidee bij ZonMw is 9 april, meer informatie over aanvragen, subsidiemogelijkheden en de voorwaarden zijn te vinden op de website van ZonMw.

Bron: Ieder(in)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.