Per 18 mei is testen op COVID-19 mogelijk voor mantelzorgers

Zoals minister-president Rutte en minister De Jonge op 6 mei tijdens de persconferentie al aankondigden, wordt het Corona-testbeleid uitgebreid. Per 18 mei is het voor mantelzorgers die thuis zorg verlenen aan kwetsbare mensen mogelijk zich te laten testen op Covid-19.

Wanneer en hoe kun je je laten testen?

Testen is alleen zinvol als tijdens het zorgen voor je naaste 1,5 meter afstand niet kan worden aangehouden. Denk hierbij aan het druppelen van ogen, het aantrekken van steunkousen en het helpen met aankleden. Testen gebeurt alleen als je klachten hebt die passen bij COVID-19, zoals koorts, luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid.

Woon je samen met degene voor wie je zorgt en heb je COVID-19 klachten?

Maak een afspraak bij de huisarts of GGD om je te testen. Tijdens deze afspraak zal de huisarts of GGD-arts een aantal vragen stellen en testen indien noodzakelijk. In afwachting van het testresultaat gelden voor de mantelzorger de volgende leefregels: Informatie koorts huisgenoot. Als de testuitslag positief is gelden deze leefregels: Informatie huisgenoot thuis De zorg moet worden overgenomen tot je dit weer zelf kunt doen. 

Woon je niet samen met degene waarvoor je zorgt en heb je COVID-19 klachten?

Maak een afspraak bij de GGD om je te testen. Tijdens deze afspraak zal de GGD arts een aantal vragen stellen en testen indien noodzakelijk. Laat de zorg overnemen door andere (professionele) zorgverleners totdat de testuitslag bekend is.

De zorg laten overnemen

Voor mensen die zorgen voor een naaste is het laten overnemen van zorg soms lastig te regelen. De Zorgladder voor mantelzorgers geeft inzicht in welke ondersteuning je als mantelzorger nodig hebt en je kunt krijgen. 

Richtlijnen beschermingsmiddelen

Het beleid voor beschermingsmiddelen hangt nauw samen met het test-beleid. Volgende week publiceert het RIVM de uitbreiding van de richtlijnen van beschermingsmiddelen, waarin specifiek mantelzorgers worden meegenomen. 

Wat zijn kwetsbare mensen?

Kwetsbare mensen hebben bij een besmetting een hoger risico op ernstig verloop van COVID-19. Dit zijn volgens het RIVM:

  • mensen van 70 jaar en ouder
  • volwassenen (ouder dan 18 jaar) met chronische aandoeningen.

Kinderen en jongeren lijken geen verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID-19 te hebben, maar maatwerk moet mogelijk blijven in overleg met betrokken behandelaars. Soms is testen ook noodzakelijk bij crisisplaatsingen. Of vanwege een kwetsbare thuisomgeving.

Meer informatie

Bron: MantelzorgNL

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.