Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen voor mantelzorgers bekend

Sinds 18 mei komen ook mantelzorgers in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit hangt samen met het testbeleid voor mantelzorgers. Als een thuiswonende naaste besmet lijkt te zijn met COVID-19, dan moet hij worden getest, en kan de mantelzorger zichzelf met beschermingsmiddelen beschermen tegen besmetting. 

Wie komen er in aanmerking? 

Mantelzorgers die intensieve zorg verlenen aan kwetsbare mensen met (symptomen van) COVID-19 èn waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden vanwege de noodzakelijke verpleging en verzorging. 

Intensieve zorg is zorg voor meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden.

Als een naaste COVID-19-klachten heeft, dan geldt de volgende procedure:
  • De naaste neemt contact op met de huisarts of met een infectie-arts van de  GGD. De huisarts komt op huisbezoek of de test wordt afgenomen door een (mobiele) testvoorziening in de regio. Lees meer informatie over testen op coronavirus.
  • Tot de testuitslag bekend is, kan de mantelzorger met een elektronisch recept van de huisarts of de GGD, op naam van de naaste, een korte termijn pakket PBM gratis ophalen bij de apotheek. Dit pakket bevat: handschoenen en chirurgisch mondneusmaskers, bril, schorten en flacon desinfectans
Dan zijn er twee opties: 
  1. Als de testuitslag van de naaste negatief is, dan zijn de PBM voor de mantelzorger niet meer nodig. 
  2. Als de testuitslag van de naaste positief is dan stelt de huisarts of de GGD een elektronisch recept op, op naam van de naaste, waardoor de mantelzorger bij de apotheek een lange termijn pakket PBM kan halen, of thuis laten brengen. Ook dit pakket is gratis. 
Gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen

De PBM worden voorzien van een bijsluiter. Daarin staat beschreven hoe om te gaan met de middelen, bij het aan- het uitkleden. 

Of bekijk de instructiefilms:  

Instructies gebruik mondneusmasker
Instructies gebruik handschoenen
Hygiëne in het verpleeghuis: Persoonlijke beschermingsmiddelen

Vanwege het beperkte aantal middelen is het belangrijk da je voorzichtig omgaat met de beschermingsmiddelen en dat je verspilling voorkomt.

Deze richtlijn geldt ook voor vrijwilligers in de palliatieve zorg en PGB gefinancierde (in)formele zorgverleners die niet in dienst zijn van -of in opdracht werken voor- een zorginstelling of zorgaanbieder.  

Meer informatie

Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen voor mantelzorgers

Bron: MantelzorgNL – Helpt jou helpen

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.