Je hoort tot een risicogroep en zoekt goede informatie over het coronavirus

De informatie op deze pagina is samengesteld aan de hand van de informatie en laatste update van Patiëntenfederatie Nederland

Niet-medische mondkapjes in het OV

Deze eenvoudige video legt uit hoe je mondkapjes gebruikt in het openbaar vervoer. De video is door taalambassadeurs van Stichting ABC getest op begrijpelijkheid. Kijk voor meer informatie over het dragen van mondkapjes op de website van de Rijksoverheid.

Versoepelen van maatregelen in de zorg

Kijk hier voor de routekaart/het schema waarin alle data staan voor verruiming/versoepeling van de regels als het gaat om mensen met een kwetsbare gezondheid.

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers is sinds 29 april aangepast. Vanaf nu geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door 1 of 2 vaste personen met enige regelmaat worden bezocht. Kijk voor meer informatie op deze pagina van de rijksoverheid.

Meeleven op afstand

Er is nu een boekje dat ernstig zieke patiënten en hun naasten wil helpen om in deze tijd ‘mee te leven op afstand’ en toch menswaardig afscheid te nemen, als het zover komt. Het boekje is in eerste instantie bedoeld voor mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen met een slechte prognose, maar kan ook voor anderen bruikbaar zijn. Het boekje is te downloaden via de site Samenzijnopafstand.nl

Informatie over het coronavirus

Er is erg veel informatie over het coronavirus te vinden. Maar waar kun je met vragen terecht als het over jouw situatie gaat?
Hoe gaat het nu en straks bijvoorbeeld met de levering van je medicijnen? Of specifieke hulpmiddelen? Waarmee kan je omgeving jou helpen en hoe? Wat zijn de gevolgen van dit alles voor je partner, je gezin of je kinderen? 

Dat zijn vragen waarop de antwoorden voor iedereen verschillend kunnen zijn. De Patiëntenfederatie Nederland heeft specifieke informatie samengesteld van haar leden.
Op die ledenlijst staan patiëntenorganisaties maar bijvoorbeeld ook een organisatie als het FCIC – een stichting voor patiënten en hun familie – die  informatie geeft over wat het betekent als je op een Intensive Care ligt of hebt gelegen.

> Bekijk hier de informatiepagina over het coronavirus van het FCIC 

> Samen met Slachtofferhulp Nederland heeft FCIC een ondersteuningspunt ingericht voor naasten van IC-patiënten.
Bel 088 746 00 90 of bekijk hier hun gezamenlijke infopagina.

> De meest recente en complete algemene informatie lees je op de site van de Rijksoverheid samen met het RIVM   

> Juist nu is het belangrijk om je lichamelijke en mentale gezondheid zo goed mogelijk op peil te houden. Het RIVM heeft hiervoor verschillende leefstijladviezen gemaakt.  

> En ook op Thuisarts.nl staat belangrijke informatie over wat je wel en beter niet kunt doen op dit moment.

> Het Coronavirus heeft een grote impact op iedereen. Zeker nu de overheid heeft opgeroepen om zo min mogelijk sociale contacten te hebben. Wat betekent dit als je zwanger of net bevallen bent? Bekijk alle info op de site van de verloskundigen – de KNOV.

Voor patiënten met een specifieke aandoening is informatie over het coronavirus beschikbaar bij de betreffende patiëntenvereniging.
Bekijk de lijst en wellicht staat de (patiënten-)organisatie erbij die jou kan helpen en die je de informatie kan geven die jij zoekt.

Hieronder staat informatie van enkele (patiënten-)verenigingen:


> En hier kun je naar het overzicht van leden die vaak een eigen pagina hebben met informatie over het coronavirus.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland