Overstappen naar Wajongregeling 2010 kan nog tot 1 oktober

Op 1 januari wordt de vereenvoudiging van de Wajong doorgevoerd. Het is daarna niet meer mogelijk om een overstap te maken van de oude Wajong naar de Wajongregeling 2010. Overstappen kan voor werkenden financieel zeer voordelig uitpakken. Je krijgt dan een betere aanvulling naast het loon voor je werkzaamheden. Je moet dit wel regelen VOOR 1 oktober.

Wanneer aanvragen?

Het UWV geeft aan dat het verstandig is om voor 1 oktober een aanvraag voor de overstap in te dienen. Er volgt dan een uitnodiging voor een gesprek met een arbeidsdeskundige. In dit gesprek wordt toegelicht wat de overstap betekent financieel en op het gebied van rechten en plichten. Daarna heb je 1 week de tijd om een beslissing te nemen. Als je beslist om over te stappen wordt dit met ingang van de 1e van de volgende maand gerealiseerd.

Waarom is dit belangrijk?

De overstap naar de Wajongregeling 2010 kan leiden tot een aanvulling op je loon uit de Wajong tot het wettelijk minimumloon per maand en dit is vaak (flink) meer dan als je in deeltijd werkt met de oude Wajong van voor 2010.

Wanneer niet aanvragen?

-Als je werkt met een aanvulling van de oude Wajong (voor 2010) en een maatmanwissel hebt, dan is het waarschijnlijk niet lonend om over te stappen.
-Als je niet werkt, dan is het niet interessant om over te stappen.
-Als je wel werkt maar minder verdient dan 20% van het wettelijk minimumloon, dan loont het niet om over te stappen.

Bij twijfel? Vraag een gesprek aan!

Als je niet zeker weet of de overstap je financiële situatie verbetert, dan is het verstandig om toch een gesprek aan te vragen bij het UWV. Hier wordt voorgerekend wat het je oplevert en of er iets in je situatie van rechten en plichten verandert. Daarna heb je een week de tijd om te beslissen of je wel of niet wilt overstappen. Je kan dus altijd beslissen om het niet te doen.

Hoe ga je te werk?

1. Ga naar de rekentool op de website van het UWV
Hier kan je snel kijken of en zo ja hoe je situatie verbetert. In deze tool zijn toeslagen van de belastingdienst en het UWV niet meegenomen.

2. Gesprek aanvragen via de website van het UWV
Een gesprek voor de overstap aanvragen kan hier

3. Gesprek met arbeidsdeskundige
Je kan vooraf vragen of je iemand mee mag nemen of mee mag luisteren aan de telefoon (i.v.m. Corona). Vraag in dit gesprek of je de informatie op papier mee kan nemen, zodat je even na kan denken over je beslissing en het met iemand kan bespreken. Vraag ook bij wie je terecht kan als je nog vragen hebt.

4. Bedenktijd
Je hebt 7 dagen om de beslissing te nemen. Je kan deze dagen benutten om met een vriend, familielid of deskundige de informatie die je hebt gekregen door te nemen.

5. Beslissing
Neem de beslissing of je wel of niet overstapt en geef dit door aan het UWV. Als je overstapt, dan gaat dit in op de 1e van de volgende maand.

In oktober 2018 was er ook al een overstap mogelijk:

https://iederin.nl/overstap-van-oude-wajong-naar-wajong-2010/embed/#?secret=ocXY0x3OqE

Reactie Ieder(in) op internetconsultatie

Ieder(in) heeft gereageerd op een internetconsultatie over de vereenvoudiging Wajong. Hierin vragen we onder meer om de termijn om over te stappen te verlengen én mensen met een Wajonguitkering actief te informeren.

Downloads

Reactie internetconsultatie Wajong wijziging motie Oomen – Ieder(in) (pdf – 178 KB)

Bron: Ieder(in)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.