Positiviteit over digitale toepassingen in de zorg in coronatijd

Ruimde helft van de Nederlanders is tijdens de coronapandemie meer gebruik gaan maken van digitale manieren van communicatie in de zorg. Meer dan driekwart van hen geeft aan dit in de toekomst ook meer te blijven gebruiken. Ruim twee derde van de Nederlanders gebruikte het internet om tijdens de coronapandemie informatie over het coronavirus op te zoeken. Contact met de huisarts, fysiotherapeut, apotheek of andere zorgverleners vond vooral telefonisch plaats. E-health-toepassingen als het online afspraken maken, het aanvragen van herhaalrecepten, het e-consult en beeldbellen werden ook gebruikt, maar in mindere mate. Diegenen die gebruik maakten van zorg op afstand vonden dit prettig en rapporteerden dat hun zorgvraag voldoende werd beantwoord.

De bevindingen komen voort uit de resultaten van een peiling in het Consumentenpanel Gezondheidszorg die het Nivel in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)heeft uitgezet. Het doel van deze peiling was om het gebruik van digitale toepassingen in de gezondheidszorg ten tijde van de coronapandemie in Nederland in kaart te brengen. Alle vragen hebben betrekking op de periode van de uitbraak van het coronavirus in Nederland, te weten de maanden maart, april en mei 2020.Van de 1.500 deelnemers hebben er 889 de vragenlijst ingevuld; een respons van 59%. De uiteindelijke respons was, op basis van leeftijd en geslacht, niet helemaal representatief voor de bevolking in Nederland. Wanneer er gesproken wordt over de algemene bevolking, is er een weging toegepast om hiervoor te corrigeren.

Nederlandse bevolking overwegend positief over het gebruik van digitale toepassingen in de zorg in coronatijd.

Bron: Nivel

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.