Zorg: belangrijkste plannen voor 2021

Coronacrisis: maatregelen in de zorg

De coronacrisis zal ook in 2021 veel extra blijven vragen van de zorgsector. In 2020 en 2021 maakt het kabinet € 6,7 miljard extra vrij voor crisismaatregelen. Er komt onder meer € 300 miljoen beschikbaar voor testcapaciteit. En € 305 miljoen voor extra IC-capaciteit.

Ook van zorgmedewerkers wordt het komende jaar waarschijnlijk opnieuw veel gevraagd. Het kabinet trekt daarom ook voor 2021 extra geld uit voor een bonus. Zorgmedewerkers krijgen, na de bonus van netto € 1.000 in 2020, in 2021 een tweede bonus van netto € 500.

Digitalisering zorg

De coronacrisis heeft het belang van digitale zorg nog extra onderstreept. Ondersteuning en zorg op afstand helpen thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische aandoening. Het kabinet maakt hiervoor in 2020  € 77 miljoen extra beschikbaar via de SET COVID-19 2.0-regeling.

Dat gaat onder meer naar het communicatieprogramma Zorg van Nu. Daar worden slimme zorgoplossingen bekender gemaakt onder zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers. Bijvoorbeeld een slimme medicijndispenser of thuismonitoring.

Ook biedt het kabinet ondersteuning aan zorgorganisaties die gebruikmaken van digitale zorg. Er is bijvoorbeeld een programma over digitale vaardigheden en hulp bij implementatie via Zorg voor Innoveren. Daarnaast heeft het kabinet verschillende extra regelingen om digitale zorg te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Deze regeling is gericht op  zorgaanbieders, zoals wijkverplegers, huisartsen en de GGZ. Zij kunnen subsidie aanvragen voor onder meer de aanschaf van apparaten of scholing van zorgpersoneel. En voor de ontwikkeling van digitale oplossingen voor de zorg.

Meer zorgpersoneel aantrekken

Om werken in de zorg aantrekkelijker te maken, trekt het kabinet vanaf 2021 € 20 miljoen extra uit. Dit budget loopt de komende jaren op: in 2022 80 miljoen en vanaf 2023 jaarlijks € 130 miljoen. De focus ligt bij deze investeringen op:

  • minder werkdruk voor zorgpersoneel;
  • minder administratieve lasten;
  • meer zelfstandigheid;
  • beter ontwikkel- en loopbaanperspectief.

Met het actieprogramma Werken in de Zorg zet het kabinet hier vol op in.

Versterking jeugdzorg

Gemeenten beschikken over tijdelijke extra middelen om de groei in de jeugdzorg te compenseren. Het kabinet verlengt deze extra middelen. Daardoor krijgen gemeenten in 2022 € 300 miljoen extra.

Daarnaast werkt het kabinet aan een wetsvoorstel voor betere organisatie van de jeugdzorg. Er komen 8 expertisecentra voor kinderen en jongeren met meervoudige en complexe problematiek. Hiervoor stelt het kabinet vanaf 2021 structureel € 26 miljoen beschikbaar.

Terugdringen dakloosheid

Er komt extra geld voor woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen. En kortdurende opvang in een- of tweepersoonskamers. Voor deze maatregelen trekt het kabinet € 200 miljoen uit in 2020 en 2021

Lees ook

Gevolgen Miljoenennota 2021 voor zorg en welzijn

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.