Het Juiste Loket en corona

Het Juiste Loket beantwoordt sinds kort aan langdurige zorg gerelateerde vragen over het coronavirus.

Veel antwoorden op uw vragen over het corona virus kunt u  vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.
U kunt ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Het kan voorkomen dat u in een individuele situatie toch vastloopt en het antwoord op uw vragen niet vindt. U kunt bij het Juiste Loket terecht als u op zoek bent naar informatie over actuele afspraken en richtlijnen en wilt weten wat dit in uw situatie betekent of waar u recht op hebt. Ook kunt u ons benaderen wanneer zorg niet- of anders geregeld wordt vanwege het coronavirus en deze voor u niet (meer) passend is. U komt bijvoorbeeld met uw aanbieder niet tot een passende alternatieve invulling van dagbesteding of het lukt niet om met uw gemeente passende afspraken te maken over noodzakelijke aanvullende zorg. Daarom kunt u ook bij aan het coronavirus gerelateerde vraagstukken bij Het Juiste Loket terecht voor informatie en advies.

Hebt u geen vraag gerelateerd aan langdurige zorg, maar hebt u vooral behoefte om uw verhaal of ervaringen met betrekking tot het coronavirus te delen, dan kunt u terecht bij een van de luisterlijnen die hiervoor zijn ingericht.

Het komt ook voor dat wij niets voor u kunnen betekenen, in dat geval leggen wij u uit waarom dat zo is en welke opties er mogelijk nog wel zijn.

Informatie en advies van het Juiste Loket

Het Juiste Loket is een informatie- en adviespunt over de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meer informatie en contactgegevens van het Juiste Loket

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.