Voor 16 oktober 2020 niet-geleverde Wlz-zorg doorgeven aan de SVB

Heb je een pgb uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? En kon jouw zorgverlener door het coronavirus niet komen werken tussen 1 maart en 1 juli 2020? Dan heb je je zorgverlener doorbetaald voor deze niet-geleverde zorg. En je hebt de niet-geleverde zorg zelf bijgehouden. Je kunt nu tot 16 oktober 2020 deze niet-geleverde zorg doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Tussen 1 maart en 1 juli 2020 mocht je alle niet-geleverde zorg met jouw pgb uit de Wlz doorbetalen aan je zorgverlener. Vanaf 1 juli 2020 zijn de maatregelen gestopt. Bij dagbesteding in de gehandicapten- en ouderenzorg en bij kleinschalige wooninitiatieven mocht je de niet-geleverde zorg nog doorbetalen tot 1 augustus 2020.

Niet-geleverde zorg doorgeven aan de SVB

Heb je jouw zorgverlener in deze periode betaald, terwijl er geen zorg is geleverd? Via svb.nl/pgb/ngz  geef je uiterlijk 16 oktober 2020 je betalingen voor niet-geleverde zorg door aan de SVB. Maak je gebruik van het pgb portaal? Dan download je het formulier van svb.nl/pgb/ngz en stuurt dit per post op naar de SVB.

Al jouw Wlz-zorg is geleverd

Heb je niet te maken gehad met niet-geleverde zorg? Dan hoef je niets te doen. Geef je niets door? Dan gaat je zorgkantoor ervanuit dat alle gedeclareerde Wlz-zorg geleverd is.

Meer info: Per Saldo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.