E-health helpt patiënten met chronische aandoeningen hun medicijnen trouw in te nemen

De aandacht voor medicatietherapietrouw staat onder druk door de toenemende zorgvraag. Therapietrouw is een belangrijk thema in de gezondheidszorg; een medicijn dat niet (goed) wordt ingenomen zal immers niet goed werken. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het toepassen van e-health: e-health kan laagdrempelig worden ingezet en het kan meerdere patiënten tegelijk ondersteunen. Uit een literatuurstudie van het Nivel en de Sint Maartenskliniek blijkt dat het inzetten van e-health de therapietrouw van patiënten met een chronische ziekte voor het innemen van medicijnen bevordert.

E-health is zorg op afstand met behulp van technologie. Welke e-healthmethoden werken wel en welke niet om therapietrouw bij chronische patiënten te verbeteren? Maakt het uit welk e-healthmedium wordt gebruikt? En welke strategie werkt het best om therapietrouw te verbeteren? Deze onderzoeksvragen lagen ten grondslag aan de literatuurstudie. 

Lees verder

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.