Avondklok: mag mijn zorgverlener en/of mantelzorg nog wel komen?

Vanaf zaterdag 23 januari om 21:00 uur gaat de avondklok in. Dit betekent dat je niet buiten mag zijn tussen 21:00 uur en 04:30 uur. Je hoeft je geen zorgen te maken over jouw zorg die je na 21:00 uur krijgt.

Al jouw zorgverleners mogen gewoon zorg komen verlenen. Zij moeten wel een eigen verklaring en eventueel een werkgeversverklaring bij zich hebben. Met deze verklaringen kunnen je zorgverleners aantonen dat ze op weg zijn naar of van hun werk.

Werkgeversverklaring

De werkgeversverklaring vul je als budgethouder in voor jouw zorgverlener(s) met een arbeidsovereenkomst.Je ondertekent deze en geeft deze aan je zorgverlener(s). De werkgeversverklaring kun je downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Heb je een overeenkomst met een zzp-er en/of een familie overeenkomst ‘met naasten die niet bij jou wonen’? Dan is alleen een eigen verklaring genoeg.

In de ‘invulinstructies werkgeversverklaring’ kan je lezen hoe je de verklaring in moet vullen.

Invulinstructies werkgeversverklaring

Download

Eigen verklaring

De eigen verklaring moet iedereen die na 21.00 uur op straat is bij zich hebben, dus ook jouw zorgverleners. Deze verklaring vult je zorgverlener zelf in. Heb je een overeenkomst met een zzp-er en-/of een familie overeenkomst ‘met naasten die niet bij jou wonen’? Dan is alleen een eigen verklaring genoeg. Wel is het goed in deze verklaring de opdrachtgever, jij dus als budgethouder, te zetten. Je kunt deze verklaring eventueel ook ondertekenen.

De eigen verklaring is te downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Overeenkomst van Opdracht met een instelling

Heb je een Overeenkomst van Opdracht (OVO) met een instelling afgesloten dan ontvangt je zorgverlener de werkgeversverklaring van de instelling. De zorgverlener kan hiervoor contact opnemen met de instelling. Je ouder of wooninitiatief is ook een instelling.  Je hoeft dan als budgethouder niet zelf een werkgeversverklaring in te vullen.

Mantelzorgers

Mantelzorgers mogen tijdens deze avondklok over straat om zorg te verlenen die niet kan wachten. Wel is het noodzakelijk dat zij een ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben.

Het is hierbij belangrijk dat de zorg die wordt verleend tussen 21.00 en 4.30 uur niet te verschuiven is naar een moment vóór of na de avondklok. Het gaat dus echt om noodzakelijke mantelzorg zoals bijvoorbeeld het naar bed helpen van een ouder op leeftijd die op nog zichzelf woont en dat niet meer alleen kan. Of in het geval van calamiteiten.

Hoe gaat het in zijn werk?

Download het formulier Eigen verklaring avondklok. Op de verklaring vink je aan dat iemand anders dringend jouw hulp nodig heeft. En bij de toelichting vermeld je dat het om noodzakelijke en niet uitstelbare mantelzorg gaat. Je mag het ingevulde formulier zowel uitgeprint als digitaal bij je hebben als je op pad gaat.

Grote zorgen

Mantelzorgers maken zich zorgen over hun mogelijkheden om gedurende de avondklokuren over straat te kunnen voor noodzakelijke mantelzorg. De Mantelzorglijn is hier de afgelopen dagen zeer veel over gebeld. MantelzorgNL heeft deze zorgen aangekaart bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en hierop gehoor gekregen.

Meer informatie

Meer informatie over de gevolgen van de avondklok voor mantelzorgers en de Eigen verklaring avondklok vind je op mantelzorg.nl/avondklok.

Heb je een vraag of behoefte aan advies? Bel, mail of app dan met de Mantelzorglijn. Je kunt ook terecht bij je lokale steunpunt mantelzorg.

Bron: PerSaldo en Mantelzorg.nl

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.