Praat op tijd met mensen met een verstandelijke beperking over hun behoefte aan palliatieve zorg

Om zorg rondom het levenseinde goed af te stemmen op de wensen en behoeften van de cliënt is het belangrijk om tijdig gesprekken te voeren over toekomstige zorg en behandelingen. Dit wordt Advance Care Planning (ACP) genoemd. Bij mensen met een verstandelijke beperking blijkt ACP in de palliatieve zorg nog maar weinig te worden toegepast. Dankzij een nieuw ACP-programma specifiek voor deze doelgroep wordt het voor zorgverleners makkelijker om ACP toe te passen bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit blijkt uit het proefschrift van Nivel-onderzoeker Hille Voss, die hier 22 januari op promoveerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Lees verder

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.