Mantelzorgondersteuning: Verkiezingsprogramma’s onder de loep

Nog maar 6 weken en het is zover: dan zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. MantelzorgNL heeft alvast voor je op een rijtje gezet hoe de verschillende partijen de mantelzorgondersteuning beter willen regelen.

Mantelzorgondersteuning via de gemeente

Alle partijen vinden mantelzorgondersteuning door de gemeente belangrijk. De PvdA en het CDA noemen hierbij specifiek jonge mantelzorgers: ook zij verdienen goede ondersteuning. En de ChristenUnie wil een speciaal ‘Fonds voor de samenleving’, onder andere voor de ondersteuning van mantelzorgers.

Respijtzorg

Alle partijen willen dat respijtzorg verbetert.

 • De VVD en de SGP willen dat gemeenten en zorgkantoren respijtzorg actiever gaan aanbieden.
 • Het CDA vindt dat het aanbod vergroot moet worden en de toegang eenvoudiger.
 • De PvdA wil specifieke aandacht voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met een GGZ achtergrond.
Abonnementstarief

Over het abonnementstarief voor de Wmo verschillen de standpunten van de partijen:

 • De SP wil af van de eigen bijdrage.
 • D66, de SGP, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie willen juist dat de eigen bijdrage afhankelijk van je inkomen terugkomt in de Wmo.
 • De VVD wil het abonnementstarief behouden zoals het nu is.

Het abonnementstarief is een vast tarief van €19,00 per maand voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp.

Wonen en zorg

Er moet snel iets gebeuren om tussenvormen mogelijk te maken tussen langer thuis wonen en het verpleeghuis. Dat vinden alle partijen.

Het kabinet Rutte 3 omarmde het langer thuis wonen.  Maar slaagde er niet in om voldoende alternatieven te bieden.

Het volgend kabinet moet daarom vol inzetten op geschikte woon-zorgvormen. Zodat zorgvragers en hun mantelzorgers het thuis vol kunnen houden op een manier die hen past.

Alle partijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat er meer woon-zorg combinaties moeten komen.

Verder:

 • De Partij voor de Dieren en 50Plus willen dit ook fiscaal aantrekkelijk maken.
 • De ChristenUnie wil de belemmeringen voor de realisatie uit de weg ruimen en wil een ouderenbouwfonds oprichten.
 • D66 wil dat mantelzorgwoningen vergunningvrij blijven en zij willen dat er meer woon-zorgcombinaties komen.
 • De PvdA vindt dat er meer mantelzorgwoningen en pre-mantelzorgwoningen moeten komen en zij willen het eenvoudiger maken om deze samen te kopen, ook als je geen partner van elkaar bent.
 • De SP ziet de oplossing vooral in het oprichten van zogenaamde zorgbuurthuizen, waar ook ouderen met een beginnende zorgbehoefte terecht kunnen voor ondersteuning. Het zorgbuurthuis is een kleinschalige zorgvoorziening, dat zoveel mogelijk lijkt op een gewoon woonhuis. Ook de mantelzorger kan hier komen wonen.
 • het CDA, GroenLinks en de SGP vinden ook belangrijk dat zorgcoöperaties en andere maatschappelijke initiatieven actief worden gefaciliteerd.
Werk en mantelzorg

De politieke partijen hebben veel aandacht voor werkende mantelzorgers in hun programma’s. Ze zetten vooral in op verlofregelingen.

D66, ChristenUnie, CDA, VVD en de PvdA willen uitbreiding van het (mantel)zorgverlof.

De ChristenUnie wil het werkgevers makkelijker maken om werknemers met mantelzorgtaken te helpen door flexibele werktijden of door uren ter beschikking te stellen.

Financiële compensatie voor mantelzorgers

Er zijn ook partijen die willen experimenteren met financieel compenseren van mantelzorgers.

Zo wil D66 een pilot starten waarin mantelzorgers automatisch inkomenssteun krijgen zonder verdere verantwoording.

De SGP wil dat ouders met zorgintensieve kinderen hiervoor erkenning en waardering krijgen. En dat ze een eerlijke financiële tegemoetkoming moeten krijgen als zij medische handelingen verrichten.

Kostendelersnorm

MantelzorgNL zet zich samen met andere organisaties al jaren in voor het afschaffen van de kostendelersnorm.

De kostendelersnorm betekent dat als je bijvoorbeeld een bijstandsuitkering hebt en gaat samenwonen met iemand waar je voor zorgt, je op je uitkering wordt gekort.

Wij vinden dat het juist ondersteund moet worden als je met je naaste wil samenwonen om voor te zorgen. En dus niet er financieel op achteruit gaat, zoals nu gebeurt.

De PvdA, GroenLinks, de SP en de Partij voor de Dieren vinden dat ook. Die vinden dat de kostendelersnorm afgeschaft moet worden. De ChristenUnie wil dat de leeftijd voor de kostendelersnorm omhoog gaat naar 27 jaar.

Experiment met mantelzorgsparen

De ChristenUnie wil dat er experimenten met mantelzorgsparen komen. Wat houdt dat in? Wie uren mantelzorg biedt aan iemand buiten de eigen familie, kan die later ‘terugkrijgen’ als hij of zij zelf zorgbehoevend wordt.

Heb je nog vragen?

17 maart is het zover! Dan gaat Nederland naar de stembus. Als je nog vragen hebt over stemmen in coronatijd, dan kun je terecht bij de Mantelzorglijn: 030 – 760 60 55 of mantelzorg.nl/mantelzorglijn.

Bron: MantelzorgNL

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.