Extra aandacht voor jonge mantelzorgers tijdens de Nationale Onderwijsweek

Tijdens de Nationale Onderwijsweek (4 t/m 8 oktober) vraagt MantelzorgNL extra aandacht voor jonge mantelzorg binnen het onderwijs. Om docenten, decanen en studentbegeleiders te helpen in het ondersteunen van deze jongeren, ontwikkelde MantelzorgNL verschillende onderwijs-toolkits (voor basis- en voortgezet onderwijs, MBO en HBO en WO).

Waarom aandacht voor jonge mantelzorgers?

Extra aandacht en begrip voor deze jongeren is belangrijk, omdat ze door hun zorgtaken vaak minder tijd  hebben voor schoolwerk, maar ook voor vrienden en vriendinnen en hobby’s. Daardoor hebben ze meer risico op lichamelijke en emotionele klachten, zoals stress, zorgen, vermoeidheid, onbegrip, angst en depressieklachten. Op school uit zich dit in verslechterde schoolprestaties, motivatie- en concentratieproblemen en/of zelfs studievertraging.

,,Een op de vijf kinderen groeit op met een zorgsituatie binnen het gezin en een groot gedeelte is ook mantelzorger. Zelf dingen regelen is hun dagelijks leven en zij weten vaak ook niet dat er vanuit de onderwijsinstelling extra ondersteuning mogelijk is. Dus leggen deze jongeren hun problemen ook niet snel op tafel. Mantelzorg is vaak een onbekend onderwerp voor docenten en begeleiders, hierdoor signaleren scholen niet goed dat een leerling het zwaar heeft door mantelzorgtaken.” Aldus Rianne Hanning, projectleider Jonge Mantelzorg bij MantelzorgNL.

Bekijk de rap van Daisy Veenstra over Jonge Mantelzorg