Jeugd-ggz niet naar Wlz

Staatssecretaris Blokhuis vindt het op dit moment niet verantwoord de Wet langdurige zorg (Wlz) open te stellen voor jeugdigen met een psychische stoornis. Dit is voor hen en hun ouders een teleurstellende uitkomst. Dat betekent dat deze jongeren aangewezen blijven op de benodigde hulp op grond van de Jeugdwet. Gemeenten organiseren dit, maar dat gaat helaas nog niet op alle plaatsen goed genoeg. Om dit te verbeteren neemt de staatssecretaris wel een aantal maatregelen.

Per Saldo zit er sinds februari 2014 achteraan om volwassenen én kinderen met een ggz-indicatie toegang te geven tot de Wlz. Lees daarover op deze pagina de voorgaande berichten. Voor de volwassenen is het nu zover, maar voor de jeugd dus helaas niet. Wij zijn daar teleurgesteld over. Deze groep blijft nu afhankelijk van de gemeenten en/of verzekeraars.

Permanent toezicht/zorg in nabijheid

Centraal moet staan, vinden wij, dat de jeugdigen de hulp ontvangen die zij nodig hebben. Daarbij zouden de voorwaarden voor toegang tot de Wlz leidend moeten zijn, ongeacht de leeftijd: een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Dat geldt ook voor een groep jeugdigen met ggz-problematiek. Zij zijn gebaat bij toegang tot de Wlz: de beperkingen die deze kinderen en jongeren hebben gaan niet over. Willen zij kunnen functioneren en participeren, dan moeten zij verzekerd zijn van goede zorg en ondersteuning, levenslang en levensbreed. Om deze reden past de huidige invulling van de uitgangspunten van de Jeugdwet niet bij deze groep kinderen. De Wlz geeft jeugdigen en hun ouders rust, onder meer omdat daar langdurige indicaties kunnen worden afgegeven.

Lees verder