‘Mantelzorgers zijn gebaat bij een gelijkwaardige samenwerking met professionals’

Mantelzorgers krijgen steeds meer zorgtaken. Zij vullen de gaten in de roosters van de thuiszorg die kampt met structureel personeelstekort en hoog ziekteverzuim. ‘Mantelzorgers zijn gebaat bij een gelijkwaardige samenwerking met professionals’. Dit is een expertquote van Roos Scherpenzeel, Movisie.

Trouw publiceerde gisteren het artikel Mantelzorgers en professionals moeten het samen zien te rooien, ‘maar overheid moet dan ook iets bieden’. Daarin stelt Liesbeth Hoogendijk van MantelzorgNL dat de toenemende vraag aan mantelzorgers niet de oplossing is voor het personeelstekort in de zorg. Dit is herkenbaar.

Uit onderzoek weten we dat mantelzorgers gebaat zijn bij een gelijkwaardige samenwerking met professionals uit zorg én ondersteuning. En dat is helaas makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn regelmatig verschillende professionals van verschillende organisaties betrokken bij de zorg en ondersteuning van zorgvragers en hun mantelzorgers.

In de verandertrajecten die Movisie begeleidt, zien we dat gelijkwaardige samenwerking alleen lukt wanneer lokale organisaties ook echt investeren in de samenwerking onderling. Het gaat immers over levens van mensen en die bestrijken vele aspecten. Niet alleen zorg, maar ook praktische en mentale zaken, financiën, opvoeding, afstemming op het werk spelen een rol.

Er valt veel winst te behalen in het daadwerkelijk samen de zorg en ondersteuning achter de voordeur aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen dat verschillende professionals efficiënt samenwerken door niet elk een eigen intake doen. Laten we daar eerst eens op inzetten voordat we een extra appel doen op mantelzorgers.

Roos Scherpenzeel, Expert Informele Zorg, in het bijzonder gemeenten, respijtzorg, samenwerking bij Movisie.

Bron: ANP Expert Support