Nationale Hulpkaart van start

Over drie jaar is er een digitale Nationale Hulpkaart: een kaartje dat mensen een stem geeft in lastige situaties. Dat is de ambitie van Zorgbelang Inclusief, MEE NL en MHFA NL. Samen zetten zij vanaf 1 mei de schouders onder de doorontwikkeling van de huidige hulpkaart tot een digitale Nationale Hulpkaart die breed inzetbaar is voor meerdere doelgroepen. Fokko Jan van der Ploeg gaat namens MEE NL het projectteam leiden.

Doorontwikkeling Hulpkaart

De afgelopen jaren is er in verschillende projecten hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Hulpkaart. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat zo’n kaart enorm van dienst kan zijn, zowel voor de hulpvrager als de hulpbieder. Zorgbelang Inclusief, MEE NL en Mental Health First Aid NL zien het potentieel. Ondersteund door het ministerie van VWS zijn we een samenwerkingsverband gestart om de huidige Hulpkaart door te ontwikkelen.

Ambitie

De ambitie is een Nationale Hulpkaart ontwikkelen, die breed inzetbaar is voor meerdere doelgroepen en die laagdrempelig beschikbaar is in héél Nederland.

Deze Nationale Hulpkaart zorgt voor een beter wederzijds begrip tussen mensen mét en zonder beperking. Wanneer een kaarthouder in een situatie komt, waarbij hij of zij zelf niet kan uitleggen wat er aan de hand is, kan de Hulpkaart verduidelijking bieden. Dit geeft omstanders een handvat om de juiste hulp te geven. Zo kan de kaarthouder met meer vertrouwen deelnemen aan de maatschappij.

Fokko Jan als enthousiaste projectleider

Fokko Jan van der Ploeg gaat namens de drie organisaties het project leiden. Hij was 17 jaar actief binnen de maatschappelijke opvang en vervolgens 4 jaar manager bij MEE Noord. Vanuit deze laatste functie is hij bekend met één van de lokale initiatieven van de Hulpkaart in Noord Nederland. Ook daar is de meerwaarde hiervan meer dan bewezen. Hij ziet het als een persoonlijke uitdaging om met zijn innovatieve drive een bijdrage te kunnen leveren aan de doorontwikkeling van de Hulpkaart.

Bron: MEE NL