Het Integraal Zorgakkoord: samen werken aan gezonde zorg

De zorg staat onder druk

Goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Dat vinden we in Nederland belangrijk. Voor onszelf, voor onze naasten en voor de samenleving als geheel. De zorg staat echter onder druk. Als we niets doen dreigt de zorg vast te lopen. We moeten dus met elkaar aan de slag om de zorg toekomstbestendig te maken. We nemen deze verantwoordelijkheid samen: de zorgsector, de politiek en de maatschappij.

Onze zorgprofessionals zijn kundig, goed opgeleid en gemotiveerd. Maar ze werken onder steeds zwaardere omstandigheden. Dat werd nog eens extra duidelijk tijdens de coronacrisis. De werkdruk is hoog en zorgprofessionals hebben te maken met veel administratieve rompslomp. Ook ervaren ze vaak te weinig autonomie in het dagelijkse werk. Dit leidt tot een relatief hoog ziekteverzuim en zorgprofessionals die vroegtijdig bij hun werkgever vertrekken. Hierdoor nemen de arbeidsmarktkrapte en de werkdruk nog meer toe.

Kortom, toegankelijke, goede en betaalbare zorg vraagt om actie. In het Integraal Zorgakkoord buigen de zorgsector en het kabinet zich over de opgaven en de antwoorden:

 • De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk
 • De kwaliteit van de zorg staat onder druk
 • De kwaliteit van de zorg staat onder druk
Wat zijn de opgaven

Het is onze ambitie om de zorg voor alle Nederlanders toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Wat is hiervoor nodig:

 • Zorgen voor gelijke toegang tot zorg, van goede kwaliteit, voor alle groepen in de samenleving. Daarbij houden we rekening met de diversiteit van de bevolking.
 • Inzetten op gezondheid en welzijn door middel van preventie en ondersteuning, zodat zorgvragen voorkomen worden of minder zwaar worden. Dit betekent het bevorderen van een gezonde leefstijl en het versterken van de zelfredzaamheid van mensen. Gemeenten en andere niet-medische partijen spelen hierin een essentiële rol.
 • Afremmen van medicalisering. Niet bij alle zorgvragen past een medisch antwoord. Zorg kán een antwoord zijn, maar ook hulp in het sociale domein, ondersteuning door lotgenoten, beweegaanbod of een combinatie.
 • Optimaal inzetten van de beschikbare capaciteit de we hebben, zonder verspilling van tijd, energie en geld.
 • Verminderen van administratieve lasten.
 • Behouden van de professionals in de zorg. Zorgen voor werkplezier, een veilige werkomgeving en de fysieke en mentale gezondheid van zorgprofessionals. Werken vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen.
 • Gegevensuitwisseling als essentiële randvoorwaarde voor goede en veilige zorg.
 • Bewezen innovaties snel en effectief verspreiden en zorg die niet (meer) passend is afschalen.
 • Gericht ondersteunen van (schaarse) zorgmedewerkers door technologische toepassingen (eHealth).
 • Inzetten op zorg met een minimale impact op klimaat, milieu en leefomgeving. Dat vraagt om groene en klimaatneutrale zorg, met spaarzaam en circulair gebruik van grondstoffen en materialen.

Deze vijf uitgangspunten zijn leidend voor de acht verschillende onderdelen
van de werkagenda:

 1. Passende zorg: waardegedreven – samen met de patiënt, pakket en kwaliteit
 2. Regionale samenwerking
 3. Versterking organisatie eerstelijnszorg
 4. Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz
 5. Gezond leven en preventie
 6. Arbeidsmarkt en ontzorgen zorgprofessionals
 7. Digitalisering en gegevensuitwisseling
 8. Contractering

Integraal Zorgakkoord: ‘Samen werken aan gezonde zorg’ (PDF | 118 pagina’s | 1,5 MB)

Samenvatting Integraal Zorgakkoord (PDF | 6 pagina’s | 146 kB)