Goede acute zorg voor iedereen altijd toegankelijk

Goede acute zorg moet voor iedereen in Nederland onder alle omstandigheden toegankelijk zijn. Dat wil minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bereiken met de beleidsagenda ‘Toekomstbestendige acute zorg’. Omdat de vraag naar spoedzorg groeit terwijl (acute)zorgmedewerkers schaars zijn, is verandering nodig om iedereen hoge kwaliteit acute zorg op de juiste plek te geven. De beleidsagenda bouwt voort op onder meer de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en richt zich op drie hoofdpunten: kwaliteit en toegankelijkheid, zorgcoördinatie en samenwerking in de regio.

Minister Ernst Kuipers (VWS): “Iedereen in Nederland heeft recht op hoge kwaliteit acute zorg. Om dat waar te maken moeten we onze acute zorg samen anders inrichten. We hebben alle zorgmedewerkers en capaciteit hierbij hard nodig, maar we moeten keuzes maken over ‘wat we waar doen’. Alleen zo kunnen we garanderen dat alle Nederlanders, ongeacht hun woonplaats, dezelfde toegang hebben tot hoge kwaliteit acute zorg.”

Kwaliteit en toegankelijkheid

Elke patiënt in Nederland moet altijd kunnen rekenen op zorg van goede kwaliteit. Daarbij moet gekeken worden naar wat een patiënt nodig heeft om goed geholpen te worden. Medisch onderbouwde kwaliteitsnormen moeten hierbij leidend zijn. Op dit moment is dat niet altijd het geval. Daarom wil minister Kuipers aan de slag met de aanpassing van de hele acute zorg. 
Door nieuwe medisch onderbouwde kwaliteitsnormen te ontwikkelen, conform het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Gezondheidsraad (GR), wil Kuipers de acute zorg voor iedereen verbeteren.
 
In nieuwe kwaliteitsnormen moet gebruik gemaakt worden van de hoge kwaliteit zorgmedewerkers en faciliteiten die Nederland heeft. Daarbij hebben we alle beschikbare capaciteit nodig. Gespecialiseerde ambulancemedewerkers, adequaat uitgeruste voertuigen en goede beschikbaarheid van traumahelikopters die we tegenwoordig hebben, kunnen daarin worden meegenomen. Daardoor kan de behandeling al ter plaatse beginnen en doorgaan tijdens het transport. Ook heeft technologie de communicatie tussen ambulances en ziekenhuizen verbeterd. Een patiënt moet altijd kunnen rekenen op de beste zorg, en dat is niet altijd de dichtstbijzijnde.  

Zorgcoördinatie en samenwerking

Iedereen, ongeacht wie je bent of waar je woont, moet de beste zorg op de juiste plek kunnen krijgen. Hiervoor moet de zorg per regio beter gecoördineerd worden. Met de inzet op meer inzicht in regionale en landelijke capaciteit, het vroeger signaleren van drukte en de mogelijkheid om zo nodig patiënten te spreiden moet de kwaliteit van de acute zorg omhoog. Het uitgangspunt is dat spoedzorgvragen tijdig worden beantwoord door de juiste zorgverlener, rekening houdend met de beschikbaarheid van de zorg in de regio. Zorgcoördinatie draagt eraan bij dat de patiënt beter wordt geïnformeerd waar de beste, passende zorg is te verkrijgen. Tegelijkertijd worden zo opstoppingen in de keten voorkomen en wordt de doorstroom verbeterd. 
 
Omdat elke regio in Nederland zijn eigen specifieke opgaven en uitdagingen heeft, is in het IZA afgesproken dat elke ROAZ-regio (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) de eigen situatie in kaart brengt. Zo kan worden gekeken welke knelpunten of uitdagingen de acute zorg per regio kent. Op basis hiervan stellen alle partijen samen een plan op om de acute zorg in die regio toekomstbestendig te maken. In die plannen worden onder andere afspraken gemaakt over zorgcoördinatie, het verhogen van de kwaliteit en gezamenlijke voorzieningen in de keten zoals een spoedplein of integrale spoedpost. 

Innovatie en informatievoorziening

Voor een toekomstbestendige acute zorg van hoge kwaliteit moet maximaal worden ingezet op innovatie. Continue kijken naar wat beter kan is niet alleen noodzakelijk om in te spelen op toekomstige problemen, maar ook om de druk voor zorgmedewerkers te verminderen en het werkplezier te vergroten. Minister Kuipers wil de komende jaren daarom inzetten op het verbeteren van de informatievoorziening voor patiënten en voor zorgmedewerkers in de acute zorg. Voor hoge kwaliteit moet iedereen op het juiste moment kunnen beschikken over de juiste medische gegevens. Zeker als het gaat om levensbedreigende situaties.

Documenten

Bron: Rijksoverheid