Langere toekenning mogelijk voor mensen met een Pgb op basis van de Zvw

Minister Conny Helder voor Langdurige zorg en Sport, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), belangenvereniging Per Saldo en beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) maken het mogelijk om een langere toekenning te krijgen voor een persoonsgebonden budget (pgb) op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Indicerend wijkverpleegkundigen kunnen een indicatie langer dan 2 jaar, tot maximaal 5 jaar indiceren aan budgethouders. Dit geldt voor budgethouders met een stabiele zorgvraag en een chronische behoefte aan verpleging en/of verzorging op basis van de Zvw – een zogeheten Zvw-pgb. Kinderen met een intensieve zorgvraag vallen niet onder de nieuwe werkwijze. Budgethouders hoeven hierdoor minder vaak opnieuw een indicatie en machtiging aan te vragen voor het ontvangen van hun verpleging en verzorging. Daarmee worden de administratieve lasten en onzekerheden voor budgethouders sterk verlaagd.

Minister Helder: Budgethouders ervaren onnodig onzekerheid en frustratie als zij telkens opnieuw moeten aantonen dat zij vanwege hun beperking of chronische ziekte een zorgbehoefte hebben. Een langdurige vraag naar zorg moet simpelweg leiden tot een langere indicatieduur. Dit scheelt administratieve lasten maar vooral veel leed. Daarom zet ik in op lange beschikkingen waar dat kan, en kortere beschikkingen waar dat noodzakelijk is. Zo krijgen mensen rust, zekerheid en de juiste zorg.”

Handreiking

De langere toekenningen worden mogelijk met een handreiking, die tot stand gekomen is in een samenwerking tussen Per Saldo, ZN en V&VN, onder regie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met de handreiking worden indicerend wijkverpleegkundigen in staat gesteld een langere indicatieduur te indiceren, waarna zorgverzekeraars deze daadwerkelijk kunnen beoordelen en toekennen aan de budgethouder.

De langere indicatieduur is bedoeld voor budgethouders die langer dan twee jaar stabiel dezelfde zorgbehoefte zullen hebben. Gedurende de looptijd evalueert de indicerend wijkverpleegkundige samen met de budgethouder periodiek of de zorgbehoefte nog passend is bij de geldende indicatie.

De verlengde toekenning kan vanaf 15 mei 2023 met het reguliere Zvw-pgb aanvraagformulier bij de zorgverzekeraar worden aangevraagd door budgethouders met een aflopende toekenning.