Aangepaste computer voor werk

Een aangepaste computer kan nodig zijn om aan het werk te gaan of om een baan te behouden. In dat geval is vaak een vergoeding mogelijk van UWV.

De computer en software kunnen speciaal worden afgestemd op uw beperking. Voor mensen die slecht kunnen zien zijn er computerprogramma’s die de letters op het scherm vergroten. Voor blinden is een draagbare computer met brailleleesregel een handig hulpmiddel. Ook een brailleleesregel en spraakuitvoer vallen onder de computeraanpassingen.

Voorwaarden voor de vergoeding
  • De computer is echt nodig om uw werk te kunnen doen.
  • De ziekte of beperking duurt naar verwachting langer dan een jaar.
Aanvragen

Een aangepaste computer voor werk vraagt u aan bij UWV met het digitale formulier Aanvraag voorzieningen. Let op:

  • U hebt DigiD nodig om het formulier digitaal in te dienen.
  • U kunt met dit formulier meerdere werkvoorzieningen tegelijk aanvragen, zoals: een aangepaste computer, een hulpmiddel voor lezen, schrijven of horen, een rolstoel voor op het werk en hulp van een Tolk Nederlandse gebarentaal op het werk.
Koop niet alvast zelf!

U krijgt geen vergoeding als u het hulpmiddel al heeft gekocht. De reden hiervoor is dat het UWV met vaste leveranciers werken. Het UWV bestelt het hulpmiddel meestal zelf. Bijvoorbeeld rolstoelen, driewielfietsen, scootmobielen, vierwielige werkstoelen met rem en computervoorzieningen.

Voor een aantal hulpmiddelen werkt het UWV niet met vaste leveranciers, bijvoorbeeld bij orthopedische schoenen. Koop ook deze hulpmiddelen niet eerst zelf, maar dien eerst een aanvraag in. Het UWV beoordeelt dan of u een vergoeding kunt krijgen.

Als het UWV uw aanvraag goedkeuren, krijgt u van het UWV een brief. Hierin staat hoe u de voorziening krijgt.

Bron: Regelhulp