Nieuws

Als je niet meer beter wordt

‘Als je niet meer beter wordt’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg. Dat is hulp en zorg om het leven van mensen die niet meer beter worden en hun naasten zo goed mogelijk te houden. Doel van de campagne is dat patiënten en hun naasten actief nadenken over zorg in de laatste levensfase. Uit onderzoek van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) blijkt dat ongeneeslijk zieke mensen niet altijd passende palliatieve zorg krijgen. Onder meer omdat ze de mogelijkheden niet altijd kennen. Daarom moedigt de campagne deze mensen aan om met hun naasten en

Invoering eerlijkere eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verbeteren, voert

Last van je hamstring? Oorzaken en oplossingen

Té strakke hamstrings kunnen je het moeilijk maken om je te bewegen,

Vergoeding hulpmiddelen

Lichamelijke beperking? Deze hulpmiddelen krijgt u vergoed

Er bestaan verschillende medische hulpmiddelen die u kunnen ondersteunen in het dagelijks

Goede acute zorg voor iedereen altijd toegankelijk

Goede acute zorg moet voor iedereen in Nederland onder alle omstandigheden toegankelijk

Integraal Zorg Akkoord

Het Integraal Zorgakkoord: samen werken aan gezonde zorg

De zorg staat onder druk Goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Dat vinden