Nieuws

Mantelzorg

Mantelzorgagenda 2023-2026 en val van het kabinet

Vrijdag 7 juli is de Mantelzorgagenda 2023 – 2026 van het Ministerie van VWS naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze agenda staat een aantal concrete acties, die gaan helpen om de positie van mantelzorgers te versterken. MantelzorgNL heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de agenda. Val van het Kabinet Afgelopen vrijdag viel ook het Kabinet. Als MantelzorgNL gaan we de politieke partijen input geven voor hun programma’s, want we willen dat de stem van de mantelzorger wordt gehoord. Ook volgen we nauw welke debatten dit najaar nog door gaan. Als vanouds leveren we onze input

Sociaal vangnet voor mantelzorgers die zorgen vanuit pgb

Gisteravond bij Nieuwsuur de harde realiteit waar mantelzorgers mee te maken kunnen

Vaker posttraumatische stressstoornis door pandemie

Vaker posttraumatische stressstoornis door pandemie In het najaar van 2022 had 3,7%

EPD

Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders moet elektronisch verlopen in plaats van via de fax,

Kabinet en gemeenten zetten belangrijke stap naar verbetering jeugdzorg

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) –

Langere toekenning mogelijk voor mensen met een Pgb op basis van de Zvw

Minister Conny Helder voor Langdurige zorg en Sport, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), belangenvereniging