Nieuws

Nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend gedrag: 0800-1205

Staatssecretaris Blokhuis heeft vandaag tijdens een digitale bijeenkomst bij het regionale meldpunt openbare GGZ van de GGD Flevoland het nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend gedrag gelanceerd, gratis bereikbaar op 0800-1205. Via het meldpunt kunnen mensen die zich zorgen maken over een naaste in contact komen met zorgverleners in de buurt. Daarmee kan een melding bij het meldnummer het begin zijn van hulp waar behoefte aan is. Het gaat over niet-acute zaken: bij acute crisis of gevaar is zoals gebruikelijk het nummer 112 beschikbaar, of de lokale

Rijk gevulde Week van de Toegankelijkheid ondanks corona

Een week voor de start van de Week van de Toegankelijkheid (5

Week tegen eenzaamheid 2020

Week tegen Eenzaamheid

Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal.

Voor 16 oktober 2020 niet-geleverde Wlz-zorg doorgeven aan de SVB

Heb je een pgb uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? En kon

Het Juiste Loket en corona

Het Juiste Loket beantwoordt sinds kort aan langdurige zorg gerelateerde vragen over

Handreiking bezoek en sociaal contact4

Nieuwe handreiking voor bezoek in het verpleeghuis bij corona

Woont je familielid, vriend of bekende in het verpleeghuis? Dan is het