Archief » Akkoord kabinet en VNG over langdurige zorg en ondersteuning

Staatssecretaris Martin Van Rijn (VWS) en het bestuur van de VNG hebben een akkoord bereikt over de decentralisatie van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning naar gemeenten. Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie. Zij krijgen incidenteel 200 miljoen euro in 2015 voor een zorgvuldige overgang van cliënten. Vanaf 2016 komt er 200 miljoen structureel beschikbaar voor vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning.

Zorgvuldige overgang en vernieuwing

Naast de incidentele middelen in 2015 worden uit resterende groeiruimte voor de langdurige zorg vanaf 2016 middelen belegd om de maatschappelijke ondersteuning te vernieuwen. Het gaat daarbij om 200 miljoen euro structureel. Gemeenten ontvangen daarnaast vijf procent van het totale budget voor persoonlijke verzorging. Hiermee gaat circa 125 miljoen euro gemoeid in 2015.

Samenwerking in de buurt

Gemeenten en zorgverzekeraars vervullen een sleutelrol in de manier waarop de zorg en ondersteuning in de buurten en wijken wordt georganiseerd. VNG en Zorgverzekeraars Nederland gaan daarom in overleg over het maken van een samenwerkingsagenda. Ze gaan kijken hoe de organisatie in de wijken het beste vorm kan krijgen, zodat het bijdraagt aan de wens van burgers om langer thuis te kunnen blijven wonen. VWS gaat samen met zorgverzekeraars, aanbieders, cliëntenorganisaties en de beroepsgroep een transformatieagenda opstellen. De VNG ondersteunt dit initiatief.

Van Rijn is verheugd met deze overeenstemming met het bestuur van de VNG. Gemeenten en Rijk kunnen nu met vertrouwen samen zorg en ondersteuning in de buurt goed organiseren voor burgers.

Bron: Rijksoverheid