Archief » Strengere regels ziektewet 2014

Op 2 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de modernisering van de Ziektewet. Momenteel komen er onevenwichtig veel werknemers met een tijdelijk dienstverband in de WIA en Ziektewet. Dat wil dit kabinet veranderen. Werkgevers en UWV moeten zich meer inspannen om zieke werknemers met een tijdelijk contract te re-integreren. Lees verderDe Eerste Kamer heeft het verzoek gedaan om de veranderingen in te laten gaan per 1 januari 2014, een jaar later een jaar later ten opzichte van het voorstel van Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het Regeerakkoord VVD en PvdA is ook besloten dat de modernisering Ziektewet met een jaar wordt uitgesteld (2014)

Waarom de wetswijziging en wat zijn de gevolgen?

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat mensen met een tijdelijk dienstverband, uitzendkrachten en werklozen sneller aan de slag gaan. Om dat te bereiken wil hij de regels voor de Ziektewet aanscherpen. De hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering wordt afhankelijk van hoe lang iemand heeft gewerkt. Ook gaan de premies omhoog voor organisaties met veel ex-werknemers in de Ziektewet.

Onlangs heeft het kabinet ingestemd met het voorstel van minister Kamp om de regels voor de Ziektewet strenger te maken. De hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering worden afhankelijk van het arbeidsverleden van de zogenoemde vangnetter. Hierdoor krijgen uitzendkrachten, mensen met een tijdelijk dienstverband en werklozen mogelijk een lagere uitkering als zij in de Ziektewet terechtkomen.

Uitkering teruggebracht tot 70% van minimumloon

Op dit moment heeft een werknemer die in de Ziektewet belandt altijd recht op een uitkering van 70% van zijn laatstverdiende loon. Straks is dat alleen in eerste instantie het geval. Op basis van het aantal gewerkte jaren kan dit later worden teruggebracht tot 70% van het minimumloon. Dit is gelijk aan de hoogte van de bijstand. Een Ziektewetgerechtigde heeft maximaal 24 maanden recht op deze uitkering.

Premie afhankelijk van instroom in Ziektewet

Ook werkgevers moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal vangnetters. Zo wordt de premie straks afhankelijk van het aantal werknemers dat instroomt in de Ziektewet. Bij kleine organisaties wordt deze premie afhankelijk van het aantal (ex-)werknemers in de sector dat in de Ziektewet belandt. Daarnaast moeten uitzendbureaus straks twee weken het loon doorbetalen als uitzendkrachten ziek worden. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog wel met het wetsvoorstel instemmen.