Archief » Veelgestelde vragen over hervorming langdurige zorg

Ouderen en mensen met een beperking willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven. Ook moet de zorg goed, betaalbaar, en passend zijn. Daarom wil het kabinet de ondersteuning en langdurige zorg anders organiseren.

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ zijn overgegaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Per 1 januari 2016 zijn de overgangsrechten verlopen voor het grootste deel van de mensen die van de AWBZ naar andere wetten zijn gegaan. Voor een kleine groep mensen zijn de overgangsrechten verlengd.

Veelgestelde vragen

Een overzicht van veelgestelde vragen met antwoorden over de hervorming langdurige zorg

  1. Wat is er veranderd in de langdurige zorg?
  2. Wat is er veranderd voor mensen die gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo?
  3. Wat zijn de gevolgen van de hervorming en waar kan men voor welke zorg terecht?
  4. Welke zorg valt sinds 1 januari 2015 onder de Wet langdurige zorg (wlz)?
Veranderingen per wetgeving

Bron: Rijksoverheid