Archief » Veranderingen Zorgverzekeringswet 2015

Wat is er veranderd aan de zorgverzekering in 2015 en waar moet je op letten als je zorg nodig hebt?

Zorgpremie 2015

De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk, maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

De inhoud van het basispakket is uitgebreid. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen:

  • Een deel van de zorg dat nu onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt, komt per 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet te vallen. Hierdoor wordt het basispakket uitgebreid met vergoedingen voor mensen met een zintuigelijke handicap, zoals blindheid of doofheid, verpleging en verzorging thuis en het langdurig verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.
  • Orgaandonoren hebben recht op reiskostenvergoeding. Voorheen ontvingen ze die van de zorgverzekeraar van de ontvanger van het orgaan. Per 1 januari 2015 krijgen ze deze vergoeding van hun eigen zorgverzekeraar
  • De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt voortaan vergoed. Met deze test kunnen chromosoomafwijkingen tijdens zwangerschap worden opgespoord. Voorwaarde is wel dat je een medische indicatie hebt of een combinatietest hebt gedaan waarvan de uitslag positief was.
  • Tijdelijke verpleeghuiszorg (revalidatie) na een operatie wordt voortaan ook nog vergoed als het verblijf niet aansluitend, maar wel binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis wordt aangevraagd.
  • Tot het basispakket worden als proef 5 nieuwe behandelingen en 2 geneesmiddelen toegelaten. Het gaat om bijvoorbeeld een bepaalde vorm van chemotherapie, vaccinaties bij huidkanker en de PTED-behandeling bij een hernia.
Beperking basispakket zorgverzekering

De volgende vergoedingen zijn verdwenen uit het basispakket:

  • Combinatietest voor zwangere vrouwen vanaf 36 jaar.
  • Psychische hulp voor kinderen verdwijnt uit het basispakket. Per 1 januari 2015 worden gemeentes verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dit komt door de invoering van de Jeugdwet. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de diagnose en behandeling van dyslexiezorg niet meer door de zorgverzekeraar vergoed.
Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg is zorg voor ouderen die na ziekenhuisopname extra zorg nodig hebben voordat zij weer thuis kunnen wonen. Fysiotherapie, psychotherapie en maatschappelijk werk kunnen deel zijn van geriatrische revalidatiezorg.

Deze zorg hoeft straks niet meer direct aan te sluiten op verblijf in het ziekenhuis. Voorwaarde is wel dat de patiënt geriatrische revalidatiezorg nodig heeft. En dat revalidatie binnen 1 week start na vertrek uit het ziekenhuis. Nu is het zo dat geriatrische revalidatie direct na een ziekenhuisopname moet starten.

Ook wordt het mogelijk dat een bepaalde groep patiënten zonder voorafgaand ziekenhuisverblijf geriatrische revalidatiezorg krijgt. De patiënt moet dan wel een acute aandoening hebben. Daarnaast moet uit een geriatrisch onderzoek in het ziekenhuis blijken dat geriatrische revalidatiezorg echt nodig is.

Waar kun je terecht?

Het blijft mogelijk om voor zowel de basis- als de aanvullende zorgverzekering te kiezen voor een natura- of een restitutiepolis. Bij een restitutiepolis mag je zelf kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Heb je een naturapolis? Check dan vooraf of je behandelaar een contract heeft afgesloten met je verzekeraar. Als dat niet zo is, krijg je vaak niet de maximale vergoeding.

Plannen
  • De meeste consumenten hebben een zorgverzekering met een naturapolis. Dit houdt in dat zorg alleen maximaal vergoed wordt als je naar een zorgverlener gaat waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan is een vergoeding van ongeveer 75% nog gangbaar. De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel waardoor het voor zorgverzekeraars mogelijk is om zelf te bepalen hoeveel ze nog willen vergoeden voor niet-gecontracteerde zorg. Zorgverzekeraars moeten daarvoor wel voor 19 november duidelijk maken aan consumenten met welke behandelaars ze wel of geen contract afsluiten. Die toezegging hebben de zorgverzekeraars tot nu toe niet waargemaakt. Als de wet wordt aangenomen, zal deze per 1 januari 2016 ingaan.
  • In de media is ook veel gesproken over het verdwijnen van de werelddekking uit het basispakket. Hierover is nog geen duidelijkheid.
  • Het eigen risico stijgt in 2015 van €360 naar €375. Ook verwacht het kabinet dat de premie met ongeveer €10 per maand gaat stijgen. Het is uiteindelijk aan de verzekeraars om te bepalen hoe hoog de premie wordt.
ZorgAlert

Wil je op de hoogte blijven van alle veranderingen op het gebied van zorg en zorgverzekeringen meld je dan aan voor de ZorgAlert van de Consumentenbond.

Bron: Consumentenbond | Rijksoverheid