Archief » Welke zorg valt sinds 1 januari 2015 onder de Wet langdurige zorg (wlz)?

De Wet langdurige zorg is ingegaan op 1 januari 2015. Zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt u als u blijvend behoefte heeft aan 24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht nodig heeft. Dan regelt de Wlz dat u zorg in een instelling krijgt. Maar u kunt deze zorg ook thuis krijgen. Dit moet wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een instelling.

Welke zorg valt onder de Wlz?

De Wlz biedt een volledig pakket aan zorg:

 • verblijf in een instelling;
 • persoonlijke verzorging;
 • begeleiding;
 • verpleging;
 • behandeling;
 • individueel gebruik van hulpmiddelen om te bewegen en voor vervoer;
 • vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling;
 • aanpassing aan de woning.
Hoe krijg ik zorg uit de Wlz?

Als de nieuwe wet is ingegaan, kijkt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of u recht heeft op Wlz-zorg. Daarbij kijkt het CIZ of u blijvend behoefte heeft aan 24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht. Het CIZ geeft een indicatiebesluit en stelt ook een zorgprofiel vast.

Na het besluit van het CIZ heeft u de keuze uit:

 • verblijf in een instelling;
 • zorg thuis met een volledig pakket thuis (vpt);
 • een persoonsgebonden budget (pgb).

De Wlz wordt uitgevoerd door regionaal werkende zorgkantoren. Zorgkantoren werken voor alle zorgverzekeraars in Nederland en hebben zorgplicht. Dat betekent dat het zorgkantoor moet zorgen dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij instellingen. Dit doet het zorgkantoor zowel voor mensen die in een instelling gaan verblijven. Maar ook voor mensen die met vpt thuis zorg krijgen. Ook als u voor een pgb kiest, krijgt u dit van het zorgkantoor.

Per 1 januari 2016 zijn de overgangsrechten verlopen voor het grootste deel van de mensen die van de AWBZ naar andere wetten zijn gegaan. Voor een kleine  groep mensen zijn de overgangsrechten verlengd.

Welke zorg krijg ik als ik niet in aanmerking kom voor Wlz?

Als u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg, dan komt u misschien in aanmerking voor ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015). De gemeente levert met ingang van 1 januari 2015 deze ondersteuning.

Als u verpleging en verzorging thuis nodig hebt, kunt u die vanaf 1 januari 2015 via de Zorgverzekeringswet ontvangen. De wijkverpleegkundige kan u hierbij helpen.

Bron: Rijksoverheid