Basispakket zorgverzekering

De inhoud van het basispakket zorgverzekering is door de overheid vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Zorginstituut legt uit wat verzekerd is en onder welke voorwaarden. Hieronder vindt u een overzicht van alle informatie over het basispakket Zvw.
 
De inhoud hiervan kun je vinden op de website van Zorginstituut Nederland


Veranderingen 2019

Op 1 januari 2019 is de basisverzekering uitgebreid. De hoogte van het eigen risico blijft € 385.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

Sinds 1 januari 2019 is het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:

  • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

    Vergoeding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Huisartsen kunnen mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan gezonder eten, meer bewegen en aan een blijvende aanpassing van het gedrag op deze terreinen. Een GLI-programma duurt 2 jaar en kent een behandelfase en een onderhoudsfase.

  • Zittend ziekenvervoer

    De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. In 2018 werd alleen het vervoer vergoed als de patiënt een behandeling moet ondergaan.

  • Oefentherapie bij COPD

    Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Vóór 2019  moesten patiënten de eerste 20 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Behandeling chronisch hartfalen (per 1 april 2019)

Vanaf 1 april 2019 wordt een nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. Dat betekent dat u tot 1 april 2023 een vergoeding kunt krijgen voor CardioMEMS; een behandeling waarbij een sensor direct informatie over de patiënt naar de verpleegkundige en cardioloog stuurt. Zo kunnen zij direct en op afstand de behandeling aanpassen.

Alleen patiënten met chronisch hartfalen en die vaak worden opgenomen in het ziekenhuis, kunnen gebruikmaken van de vergoeding. Na april 2023 wordt besloten of de behandeling definitief in het basispakket komt.

Paracetamol 1000 mg, vitamine D en calcium uit het basispakket

Sinds 1 januari 2019 worden paracetamol 1000 mg, vitamine D en calcium niet langer vergoed uit het basispakket. Deze medicijnen kunt u zonder recept bij de apotheek of drogist kopen.

Eigen bijdrage medicijnen maximaal € 250

Sinds 1 januari 2019 betaalt u voor medicijnen maximaal € 250 eigen bijdrage per jaar. Lees meer over deze maatregel in de brochure over de eigen bijdrage voor medicijnen in 2019.

Hoogte verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2019 is € 385.

Vergoedingen altijd controleren bij uw zorgverzekeraar

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.

Bron: Rijksoverheid