COVID-19: Tips voor ouderen en kwetsbare mensen

Volgens de Rijksoverheid is het belangrijk dat mensen van 70 jaar en ouder de boostervaccinatie halen om hun bescherming tegen corona op peil te houden. Ook krijgt u het advies om naast de basisregels een aantal extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo verkleint de kans op besmetting.


Dringende adviezen voor mensen vanaf 70 jaar en mensen met een kwetsbare gezondheid

Zo min mogelijk bezoek ontvangen of op bezoek gaan

 • Beperk uw contacten, ook met kinderen. Houd 1,5 meter afstand van hen en schud geen handen.
 • Ontvang of ga bij voorkeur bij vaste personen op bezoek. Ontvang maximaal 4 personen per dag en ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.
 • Maak vooraf afspraken met elkaar over
  • afstand houden;
  • niet op bezoek gaan of komen bij klachten; 
  • vooraf allemaal een preventieve zelftest doen.
 • Vraag uw bezoek de handen te wassen bij binnenkomst, was zelf ook de handen als u ergens binnen komt.

Drukke plekken en bijeenkomsten vermijden

 • Vermijd drukte. Wees terughoudend met het bezoeken van plaatsen, waar u niet kunt controleren of andere bezoekers gezondheidsklachten hebben, zoals winkels en grotere bijeenkomsten. Zeker als u er niet goed 1,5 meter afstand kunt houden.
 • Ga liever niet naar bijeenkomsten. Met uitzondering van belangrijke familieaangelegenheden (zoals bruiloften en begrafenissen), bezoek aan dagbehandeling, dagopvang, welzijnswerk, e.d. Ga wel na of de 1,5 meter afstand aangehouden wordt.
 • U kunt uit voorzorg een (medisch) mondkapje dragen.

Voorzichtig zijn tijdens reizen en vervoer

 • Mijd zoveel mogelijk het openbaar vervoer. Kies voor eigen vervoer of een regiotaxi als dat kan.
 • Rijdt u met iemand anders mee, check dan goed of iemand klachten heeft en ga niet mee als u zelf klachten heeft. Draag een mondkapje en ga zo mogelijk rechts achter de bestuurder zitten.

Voorzichtig boodschappen doen en winkelen 

 • Als u zelf uw boodschappen doet, kies dan de rustige uren in de ochtend en zo veel mogelijk door de week.
 • Ga naar winkels waarvan u weet dat ze zich goed aan de coronarichtlijnen houden.
 • Overweeg of u ook anderen kan inschakelen om uw boodschappen te doen, of laat uw boodschappen bezorgen.

Zoveel mogelijk bewegen

 • Ga indien mogelijk regelmatig naar buiten om te wandelen of fietsen. Bewegen is goed en houdt u gezond.
 • Kies hiervoor zo veel mogelijke rustige locaties en rustige tijdstippen.

Deze adviezen zijn gebaseerd op een advies van het OMT.

Extra ondersteuning voor mensen bij wie prik niet mogelijk is of minder goed werkt

Sommige mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen geen prik krijgen tegen het coronavirus. Of de prik werkt bij hen minder goed. Deze groep mensen kan extra ondersteuning krijgen. 

Twijfelt u eraan of u een prik kunt krijgen? Overleg dit dan met uw arts of specialist. Heel vaak blijkt een prik wel mogelijk. Ook als u eerder het advies om geen prik te laten zetten. Er kunnen ontwikkelingen zijn waardoor het nu wel kan. 

Adviezen voor bewoners van verpleeghuis, kleinschalige woonvormen en gehandicaptenzorginstelling

 • U mag bezoek ontvangen.
 • De regels voor bezoek kunnen per locatie en per verpleeghuis verschillen.
 • Bent u niet door de GGD geprikt? Dan kunt u contact opnemen met de zorgverlener die u geprikt heeft. Deze kan dan een papieren coronabewijs voor u uitprinten.

Wilt u bezoek ontvangen of bij iemand op bezoek? Bekijk dan de regels voor bezoek aan bewoners van verpleeghuizen of kleinschalige woonvormen.

Meer informatie voor mensen met een kwetsbare gezondheid

Bron: Rijksoverheid