Factsheet cliëntondersteuning Wlz

MEE Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en Zorgbelang Nederland presenteren een factsheet over cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De factsheet is bestemd voor mensen die gebruikmaken van Wlz-zorg. Het geeft inzicht in wat cliëntondersteuning is, wat een cliëntondersteuner kan bieden en hoe de cliënt er gebruik van kan maken.

Het is belangrijk dat cliënten die gebruikmaken van Wlz-zorg goed op de hoogte zijn dat zij gebruik kunnen maken van deze ondersteuning. De factsheet is dan ook een hulpmiddel om cliënten hierover te informeren.

Factsheet: Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz) 

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de  uitvoering van langdurige zorg.  

Wat is cliëntondersteuning? 

De cliëntondersteuners denken met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt  organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen  keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en  betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken  naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

Wat kan de cliëntondersteuner voor u betekenen? 

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk aan:     

  • informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en  eventuele wachtlijsten.  
  • de keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie past.   
  • de invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan.  Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een  zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).   
  • het zorg‐ of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het  zorg‐ of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw  zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met  de zorgverlener bijstaat. 
  • bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of  komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan  een cliëntondersteuner u helpen.    
Gratis en in uw belang 
Cliëntondersteuning is er speciaal voor u. Voor u zijn geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.   
 
Waar kunt u terecht? 
Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE  en Adviespunt Zorgbelang. U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks  contact opnemen met de betreffende organisatie.    
 
Zorgkantoor 
Op de website van uw zorgkantoor vindt u nadere informatie en een telefoonnummer voor  cliëntondersteuning.     
 
MEE
Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE zie www.mee.nl
 
Adviespunt Zorgbelang  
Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning door Adviespunt Zorgbelang zie  www.adviespuntzorgbelang.nl