Gevolgen miljoenennota 2016 voor zorg & welzijn

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota 2020 en Rijksbegroting 2020 zijn op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt. Lees hier wat de gevolgen zijn voor zorg en welzijn.

Miljoenennota 2016

Nog even nalezen wat de plannen in 2016 waren? Bekijk dan het overzicht hieronder.

De Miljoenennota 2016 en Rijksbegroting 2016 zijn op Prinsjesdag (dinsdag 15 september 2015) weer bekend gemaakt. Hieronder een overzicht wat de gevolgen zijn van de plannen op het gebied van zorg, welzijn en werk.

Zorg
 • Extra geld om de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren. Komend jaar is er 140 miljoen euro voor beschikbaar, de jaren daarna loopt dat bedrag op tot 210 miljoen euro. Daarbovenop wordt een geplande bezuiniging binnen de Wet langdurige zorg van 45 miljoen in 2016 geschrapt.
 • De zorgpremie gaat volgend jaar met circa 7 euro per maand omhoog
 • Het wettelijk verplichte eigen risico wordt niet verhoogd. Door de hogere zorgkosten vindt er wel een automatische indexatie plaats. Het eigen risico komt hierdoor uit op 385 euro.
 • De maximale zorgtoeslag, de tegemoetkoming in zorgkosten voor de laagste inkomens, stijgt met 6 euro per maand
 • Er wordt 20 tot 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Pgb-gedupeerden. Daarnaast zal, in het belang van de budgethouder, het systeem worden verbeterd en versimpeld.
 • Uitbreiding basispakket met nieuwe behandelingen en medicijnen
 • Verbetering van de risicoverevening om kosten beter te compenseren voor chronisch zieken en andere verzekerden die veel zorg gebruiken. Voor verzekeraars wordt het aantrekkelijk om zich te richten op deze groep verzekerden. Hiervoor is in 2016 circa € 1,9 miljoen beschikbaar
 • Eind 2015 komt een nieuw geneesmiddelenbeleid dat zich richt op kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van nieuwe en dure medicijnen zijn een prioriteit in 2016.
 • Minder regeldruk en terugdringen van de bureaucratie in de zorg. In 2016 moet de zorg makkelijker worden door slimmer samen te werken en regels eenvoudiger te maken.
 • Dementie is een groot maatschappelijk vraagstuk. Het kabinet investeert € 32,5 miljoen in het Deltaplan Dementie. Dit plan voorziet in wetenschappelijk onderzoek naar de dodelijke hersenaandoening.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Gemeenten krijgen 100 miljoen euro extra om beschutte werkplekken te creëren voor mensen met een beperking die niet in het gewonen bedrijfsleven aan het werk kunnen.
 • Het wordt aantrekkelijker voor kleine werkgevers om, via een premiekorting, werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Een wetsvoorstel hiervoor ligt nu in de Tweede Kamer
 • Het kabinet verlengt voor ouderen het actieplan 50pluswerkt. Het blijft ook in 2016 van kracht. Het doel is ouderen aan werk te helpen.
 • Er wordt € 250 miljoen gïnvesteerd in verhoging van de kinderopvangtoeslag. Ook gaat € 250 miljoen extra naar de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • De AOW-leeftijd wordt versneld verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Een ruimere overbruggingsregeling in de AOW voorkomt dat mensen die zich niet konden voorbereiden, tegen een grote inkomensachteruitgang aanlopen.  In 2016 is de AOW leeftijd 65 jaar plus 6 maanden.
 • De bezuinigen op de huurtoeslag wordt uitgesteld tot 2017 en kost eenmalig 214 miljoen euro. De reden van uitstel is om de koopkracht voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden de niet te veel te laten teruglopen
 • Het kabinet heeft € 100 miljoen per jaar vrijgemaakt om armoede en schulden te bestrijden. Het grootste deel hiervan gaat naar gemeenten. Zij kunnen hiermee maatwerk leveren aan mensen die in de problemen zijn gekomen.
Documenten en publicaties

Download “Miljoenennota 2016”