Gevolgen miljoenennota 2017 voor zorg en welzijn

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota 2020 en Rijksbegroting 2020 zijn op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt. Lees hier wat de gevolgen zijn voor zorg en welzijn.

Nog even nalezen wat de plannen in 2017 waren? Bekijk dan het overzicht hieronder.

Miljoenennota 2017

De Miljoenennota 2017 en Rijksbegroting 2017 zijn op Prinsjesdag (dinsdag 20 september 2016) weer bekend gemaakt. Hieronder een overzicht wat de gevolgen zijn van de plannen op het gebied van zorg, welzijn en werk.

Zorg en welzijn
 • Het eigen risico gaat volgend jaar niet omhoog: het blijft 385 euro. Dit is voor het eerst sinds de invoering in 2008 vanwege de beheerste stijging van de zorgkosten.
 • Kabinet verlaagt eigen bijdrage Wmo. Alleenverdiener met chronisch zieke partner gaan er met name op vooruit. Hiervoor wordt 50 miljoen euro voor uitgetrokken. Lees meer hierover
 • De zorgpremie stijgt met ongeveer 3,50 euro per maand en komt gemiddeld uit op 103 euro
 • De maximale zorgtoeslag stijgt met ongeveer 2 euro per maand.
 • Het basispakket wordt uitgebreid met onder andere bepaalde plastische chirurgische ingrepen, fysiotherapie bij etalagebenen en tandvervanging tot 23 jaar.
 • Geplande bezuinigingen op verpleeghuizen geschrapt. Mede door de extra investeringen in verpleeghuiszorg betekent deze maatregel dat het geld dat beschikbaar is in de Wet langdurige zorg voor ouderen en mensen met een handicap oploopt van 19,8 miljard dit jaar tot 23,3 miljard in 2020.
 • Extra geld voor verbeteringen gehandicaptenzorg. Voor het plan ‘Samen werken aan betere gehandicaptenzorg’ wordt 13,2 miljoen euro uitgetrokken tot en met 2018.
 • In 2017 is er voor wijkverpleegkundige zorg 180 miljoen meer beschikbaar. Bovenop de 180 miljoen die er in 2016 extra voor is uitgetrokken.
 • Digitale toegang tot eigen medisch dossier. Er wordt hiervoor 105 miljoen euro uitgetrokken aan ziekenhuizen om dit voor hun patiënten te bewerkstelligen
 • 25 miljoen bij gemeenten blijft beschikbaar voor de doelgroep in het beschermd wonen. Daarnaast ontvangen de gemeenten vanaf 2017 jaarlijks 60 miljoen voor de tijdelijke opvang van mensen met een licht verstandelijke beperking.
 • Het inkoopbudget voor de langdurige zorg wordt dit jaar nog met bijna 200 miljoen euro verhoogd. Omdat meer mensen dan verwacht langdurige zorg nodig hebben.
 • Er wordt 20 tot 30 miljoen gereserveerd voor mensen die in moeilijkheden zijn gekomen door de problemen met de uitbetaling van pgb’s.
 • 30 miljoen voor Deltaplan Dementie. Dat is onder andere gericht op medisch onderzoek naar betere behandeling, genezing en het voorkomen van dementie.
 • Publiekscampagne Depressie. Met de publiekscampagne wil minister Edith Schippers dat patiënten en hun omgeving depressie sneller herkennen en weten wat ze moeten doen en hoe hiermee om te gaan
 • 30 miljoen euro extra beschikbaar ten aanzien van zorg voor verwarde personen. Er wordt specifiek ingezet op het vervoer en de opvang van verwarde personen en het geven van zorg aan onverzekerden.
 • Alle zwangere vrouwen kunnen vanaf april 2017 een NIP-test laten doen om te laten vaststellen of hun ongeboren kind het syndroom van Down of een andere aangeboren aandoening heeft. Hiervoor wordt 26 miljoen euro begroot. Voor de test wordt vanaf april wel een eigen betaling van 175 euro gevraagd.
 • In 2017 vindt een tussenevaluatie van de Jeugdwet plaats. De evaluatie wordt voorjaar 2018 aan het parlement aangeboden.
 • Voor arme gezinnen wordt 100 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor onder andere zwemles, schoolreisjes, sportspullen, schoolspullen en kleding.