Gevolgen Miljoenennota 2019 voor zorg en welzijn

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota 2020 en Rijksbegroting 2020 zijn op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt. Lees hier wat de gevolgen zijn voor zorg en welzijn.

Miljoenennota 2019

Nog even nalezen wat de plannen in 2019 waren? Bekijk dan het overzicht hieronder.

De Miljoenennota 2019 en Rijksbegroting 2019 zijn op Prinsjesdag (dinsdag 18 september 2018) weer bekend gemaakt. Hieronder een overzicht wat de gevolgen zijn van de plannen uit de Miljoenennota 2019 op het gebied van zorg, welzijn en werk.

Zorg en welzijn
 • Zorgpremie gaat omhoog met 124 euro per jaar oftewel 10 euro premie per maand extra
 • Verhoging zorgtoeslag ter compensatie verhoging zorgpremie. Voor alleenstaanden met maximaal 94 euro en voor meerpersoonshuishoudens maximaal 281 euro
 • Eigen risico blijft 385 euro
 • Het meeste geld gaat naar de sociale zekerheid, de zorg en het onderwijs
 • De zorguitgaven stijgen naar 71 miljard euro, een toename van 7 procent. De helft komt door hogere lonen en prijzen
 • 8,7 miljard euro gaat naar sport, welzijn en vooral de zorgtoeslag
 • Extra geld voor een verbetering van de kwaliteit van ouderenzorg
 • 29 miljoen op de begroting voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen
 • Halveren vermogensinkomensbijtelling in de eigen bijdrage Wlz
 • Verandering voor wie gebruik maakt van Wmo-voorzieningen. Er komt miv van januari een abonnementstarief. Dit vervangt het huidige systeem van eigen bijdrage voor ondersteuning. Er dient dan 19 euro per maand betaald te worden in plaats van een eigen bedrage per vorm van ondersteuning.
 • Mensen die gebruikmaken van langdurige zorg, zoals ouderen in verpleeghuizen, hoeven minder op hun vermogen in te teren voor het betalen van eigen bijdragen. Een kleiner deel van hun vermogen wordt namelijk meegeteld voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage. De zogenoemde vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage in de Wlz wordt gehalveerd naar 4 procent van het vermogen.
 • Het kabinet wil extra personeel in de zorg. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat mensen een opleiding in de zorg gaan volgen. Voor het programma Werken in de zorg is € 350 miljoen beschikbaar.
Gevolgen Miljoenennota 2019 Sociale zaken en werkgelegenheid
 • Er moet simpelere regelgeving komen zodat het voor werkgevers makkelijker wordt om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Hiervoor wil het kabinet onder andere de regels rond beschut werken, de wajong en de loonkostensubiside aanpakken. Een belangrijk uitgangspunt voor het kabinet is dat werken moet lonen voor mensen met een arbeidsbeperking die gaan werken vanuit de uitkering.
 • Gemeenten moeten inwoners met grote schulden beter en eenvoudiger kunnen helpen. Ook moeten bijvoorbeeld wachttijden bij de schuldhulpverlening korter worden.
 • Alleenstaande ouder met minimumloon gaat er 0,3 procent op vooruit
 • Samenwonende ouderen met een relatief hoog pensioen gaan er 2,7 procent op vooruit
 • Verwachte daling werkloosheid tot 320.000
 • Partners krijgen 1 week geboorteverlof als hun vrouw of vriendin net is bevallen. Dit doorbetaalde verlof is nu nog 2 dagen. Ook mogen ze het eerste half jaar 5 weken onbetaald vrij nemen met recht op een UWV-uitkering van 70 % van hun loon.
Documenten