Hulpwijzer » Betalingsregeling met mijn schuldeisers

U kunt zelf een betalingsregeling treffen met uw schuldeisers. U spreekt dan bijvoorbeeld af dat u binnen een bepaalde periode uw schulden in termijnen betaalt. Gaan uw schuldeisers akkoord met uw voorstel? Dan is er sprake van een zogeheten minnelijk akkoord of minnelijke schuldregeling. Voor hulp kunt u terecht bij uw gemeente.

Stappenplan betalingsregeling

Op de site zelfjeschuldenregelen.nl vindt u een stappenplan dat u kan helpen om zelf een betalingsregeling te treffen met uw schuldeisers. U maakt dan een overzicht van uw schulden en bepaalt wat u per maand kunt aflossen. Daarna doet u zelf een voorstel aan uw schuldeisers.

Hoeveel schuld maximaal aflossen?

U kunt zelf berekenen hoeveel u maximaal per maand kunt aflossen. Dit doet u met rekentool beslagvrije voet. Na aflossing blijft een bedrag over dat u zelf vrij kunt besteden. Dit bedrag ligt iets onder de bijstandsnorm. U hebt dit bedrag minimaal nodig voor uw levensonderhoud.

Geen betalingsregeling mogelijk

Gaan 1 of meer schuldeisers niet akkoord met de minnelijke schuldregeling? Bijvoorbeeld omdat u niet genoeg kunt aflossen? Dan kunt u een beroep doen op wettelijke schuldsanering.

Geld lenen bij kredietbanken

Het is ook mogelijk om geld te lenen bij een gemeentelijke of een andere kredietbank. U kunt dan uw schuldeisers in 1 keer het afgesproken bedrag betalen. Dit wordt een ‘sociale lening’ genoemd. U lost dan gedurende een afgesproken periode af aan de bank, bijvoorbeeld 3 jaar. U betaalt uiteraard ook rente. Daarna bent u schuldenvrij.

Bron: Rijksoverheid