Hulp bij schulden » Minnelijk traject

Als u schulden heeft, is het zaak een oplossing te zoeken. In het minnelijk traject probeert de schuldhulpverlener een regeling te treffen met uw schuldeisers. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt?

U komt in aanmerking voor schuldhulpverlening van de gemeente als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft schulden waar u zelf niet uitkomt
  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U staat ingeschreven in uw gemeente
  • U heeft een inkomen
Hoe werkt het?

Een schuldhulpverlener begeleidt u tijdens dit minnelijk traject. Hij geeft u advies en tips om zelf aan de slag te gaan. De schuldhulpverlener brengt uw financiële situatie in kaart. Hij kijkt naar de hoogte van uw schulden, uw maandelijkse inkomen, en uw uitgaven.

Als u recht heeft op inkomensondersteunende maatregelen zoals zorgtoeslag neemt hij dit ook mee. Hij geeft ook tips waarop u kunt besparen of hoe u voor meer inkomen kunt zorgen. Daarna kijkt de schuldhulpverlener of een schuldregeling al mogelijk is. Is dat niet het geval? Dan vindt er eerst stabilisatie-periode plaats.

Lukt het niet om tot een minnelijk akkoord te komen? Dan is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de WSNP. Dit is het wettelijke traject.

Tip: Informeer of uw schuldhulpverlener is aangesloten bij een branchevereniging. Dit verkleint de kans op malafide schuldhulpverleners. Voor schuldhulpverlening mag geen geld worden gevraagd!

Hoeveel kunt u aflossen?

De schuldhulpverlener berekent uw aflossingscapaciteit. Dat is het bedrag dat u maandelijks kunt betalen om de schulden af te lossen. Hij berekent eerst het ‘Vrij Te Laten Bedrag’ (VTLB). Dat is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Uw netto-inkomen minus het ‘Vrij Te Laten Bedrag’ geeft de aflossingscapaciteit. Op basis van de aflossingscapaciteit probeert de schuldhulpverlener een betalingsregeling met uw schuldeisers te treffen.

Aflossingsperiode

De aflossingsperiode is meestal 36 maanden. Lukt het u niet om aan het einde alle schulden af te lossen? Dan kan een gedeelte worden kwijtgescholden. Zo kunt u na afloop van de aflossingsperiode schuldenvrij beginnen.

Bron: Nibud