Hulpmiddelen » Badkamer aanpassen

Met speciale aanpassingen kunnen mensen met een beperking de badkamer veiliger en zelfstandiger gebruiken. Bijvoorbeeld met handgrepen, antislipmateriaal, een verhoogd toilet, speciale wastafels of een douchestoel. Soms is een vergoeding van de kosten mogelijk via de gemeente of de Belastingdienst.

Eenvoudige aanpassingen

Voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn, kan de badkamer vaak met een aantal eenvoudige aanpassingen veilig worden gemaakt. Bijvoorbeeld met:

  • Antislipmateriaal in het bad.
  • Een douchestoel.
  • Een toiletverhoger.
  • Handgrepen aan de muur.

Deze eenvoudige aanpassingen worden meestal niet vergoed. De materialen zijn bij de meeste bouwmarkten verkrijgbaar. U kunt ze zelf bevestigen of bijvoorbeeld een klussendienst inschakelen. De thuiszorgwinkel verkoopt materialen als een toiletverhoger en een douchestoel. Als u ze voor kortere tijd nodig hebt, kunt u ze vaak ook lenen of huren bij de thuiszorgwinkel.

Ingrijpende aanpassingen

Soms is een grotere verbouwing nodig. Bijvoorbeeld als de deuren verbreed moeten worden, of een verhoogde toiletpot nodig is. Dan zijn er verschillende mogelijkheden voor een vergoeding van de kosten:

  • U kunt bij het Wmo-loket van de gemeente navragen of een vergoeding mogelijk is.
  • U kunt de kosten misschien aftrekken van de inkomstenbelasting (als ziektekosten). Dat kan niet als u de kosten al vergoed krijgt van de gemeente.
Professionele verzorging

Krijgt u hulp van een professionele zorgverleners, bijvoorbeeld van de thuiszorg? Zij moet dan volgens de arbo-richtlijnen kunnen werken in de badkamer. Dat kan betekenen dat een aanpassing noodzakelijk is of dat er hulpmiddelen aanwezig moeten zijn, zoals een tillift. 

Voorwaarden voor vergoeding van grotere aanpassingen
  • U hebt een lichamelijke handicap of lichamelijke aandoening.
  • De aanpassingen zijn nodig om zelfstandig te blijven wonen.
  • Bij aftrek via de Belastingdienst: u hebt een medische verklaring waaruit blijkt dat de aanpassing nodig zijn vanwege uw ziekte of beperking. Kijk voor meer informatie over de aftrek van woningaanpassingen via de belasting op Meerkosten.nl
Een vergoeding bij de gemeente aanvragen

Zijn de problemen met het gebruik van de badkamer niet met eenvoudige maatregelen op te lossen? Dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente. De meeste gemeenten zullen u uitnodigen voor een gesprek waarin wordt bekeken welke problemen u hebt, en hoe die het beste opgelost kunnen worden. De gemeente kan ook andere oplossingen met u bespreken dan een aanpassing van de badkamer, bijvoorbeeld een verhuizing naar een woning die al aangepast is.

Eigen bijdrage bij grotere aanpassingen

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen. Niet alle gemeenten vragen een eigen bijdrage; u kunt bij het Wmo-loket van uw gemeente navragen wat het beleid is.