Hulpmiddelen » Gehandicaptenparkeerplaats

Een gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor mensen met een handicap. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerplaatsen.

Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerplaatsen.

Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen vind je bij drukbezochte plaatsen, zoals het winkelcentrum en het gezondheidscentrum. Je herkent de parkeerplaats aan een blauw bordje met een witte P en een wit rolstoelsymbool. Op de grond staat een groot wit kruis. Om er te parkeren moet je een gehandicaptenparkeerkaart hebben. Staat bij de gehandicaptenparkeerplaats een bord met een maximale parkeerduur? Dan ben je verplicht een parkeerschijf te gebruiken.

Op kenteken

Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken zijn meestal gereserveerde parkeerplaatsen bij een woonhuis. Onder het blauwe bord met het rolstoelsymbool zit een onderbord met het kenteken van de auto erop. Alleen je eigen auto of gehandicaptenvoertuig mag hier staan.

Op kenteken met tijdsaanduiding

Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken met tijdsaanduiding liggen meestal bij een school of bij een werkplek. Bij deze parkeerplaatsen zit een onderbord met daarop de parkeerdagen en tijden. Buiten deze dagen en tijdstippen mag iedereen op deze plaats parkeren.

Gemeentelijk parkeerbeleid

Gemeenten hebben veel vrijheid wat betreft het parkeerbeleid. De mogelijkheden voor mensen met een handicap verschillen daarom per gemeente.

Bij problemen rond het parkeren kun je een lokale gehandicaptenorganisatie benaderen.

Voorwaarden

Om een gehandicaptenparkeerplaats te kunnen krijgen moet je in ieder geval een gehandicaptenparkeerkaart hebben. Als je voldoet aan de voorwaarden voor een bestuurderskaart, kom je meestal ook in aanmerking voor een parkeerplaats.

Voor passagiers ligt dat anders. Gehandicapte passagiers komen niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats, behalve als ze niet alleen gelaten kunnen worden, ook niet voor korte tijd. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking, mensen met dementie of een psychiatrische ziekte en kleine kinderen. In andere gevallen kan de passagier geholpen worden met uitstappen en op de stoep wachten tot de bestuurder een parkeerplek gevonden heeft.

Parkeerplaats aanvragen

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken vraagt u aan bij de dienst parkeerbeheer van de gemeente waar de parkeerplaats moet komen.

Kosten

Veel gemeenten vragen een eigen bijdrage voor een gehandicaptenparkeerplaats. Soms vergoedt de gemeente deze kosten voor mensen met een minimuminkomen. Dit gaat via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De kosten voor een parkeerplaats bij het werk worden soms vergoed door de werkgever of UWV.

Een gehandicaptenparkeerplaats wordt ook wel invalidenparkeerplaats genoemd.