Hulpmiddelen » Gehandicaptenvoertuig

Een gehandicaptenvoertuig is een elektrisch voertuig voor mensen met een lichamelijke handicap. Bijvoorbeeld een elektrische rolstoel, een scootmobiel of een dicht voertuig dat lijkt op een kleine auto (ook wel invalidenwagen genoemd).

Voorbeelden

Een gehandicaptenvoertuig kan open of dicht zijn. Voorbeelden zijn elektrische rolstoelen, scootmobielen, driewielfietsen, buitenwagens en gehandicaptenauto’s. Er bestaat ook een soort elektrische step. Ook deze wordt als gehandicaptenvoertuig gebruikt.

Bromfietsen, brommobielen en auto’s zijn geen gehandicaptenvoertuigen, ook niet als ze voor de handicap zijn aangepast.

Verkeersregels

Met een gehandicaptenvoertuig mag u níet op autosnelwegen. De meeste gehandicaptenvoertuigen mogen wel op de rijbaan rijden. U mag ook op het (brom)fietspad, de stoep en in voetgangersgebieden rijden.

Wanneer u tussen de voetgangers rijdt, moet u zich houden aan de regels voor voetgangers. Wanneer u op het fietspad of op de weg rijdt, moet u zich houden aan de verkeersregels voor (brom)fietsers en auto’s.

Voorwaarden
  • Voor een gehandicaptenvoertuig dat harder kan rijden dan 10 kilometer per uur moet u minstens 16 jaar zijn.
  • U hebt geen rijbewijs of bromfietscertificaat nodig om in een gehandicaptenvoertuig te rijden.
Vergoeding bij privégebruik

Hebt u een gehandicaptenvoertuig nodig in uw vrije tijd (privégebruik)? Dan is misschien een vergoeding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) mogelijk.  Neem hiertoe contact op met het Wmo-loket in uw gemeente. De gemeente bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn om uw vervoersprobleem op te lossen.

Vergoeding voor werk of opleiding

Een gehandicaptenvoertuig om naar werk of uw opleiding te reizen, vraagt u aan bij UWV met het digitale formulier ‘Aanvraag vergoeding vervoer’. Let op:

  • U hebt DigiD nodig om het formulier digitaal in te dienen.
  • U kunt met dit formulier een vergoeding voor verschillende vormen van vervoer aanvragen, bijvoorbeeld met de (brom)fiets, auto of het openbaar vervoer.