Hulpmiddelen » Hulpmiddelen om de omgeving te beheersen

De omgeving beheersen is bijvoorbeeld: het licht aan doen, de deur open maken, de verwarming aan zetten, iets op pakken enzovoort. Er zijn allerlei hulpmiddelen die het makkelijker maken om deze handelingen uit te voeren.

Soorten hulpmiddelen

Voorbeelden van hulpmiddelen om de omgeving te beheersen zijn:

  • een bekerhouder op een rolstoel;

  • een deuropener op afstand;

  • een tongschakelaar;

  • een hulpmiddel voor het openen van verpakkingen;

  • een robotarm;

  • een krantenhouder;

  • een schaarstandaard.

De hulpmiddelen worden ook wel producthanteringshulpmiddelen of omgevingsbesturing genoemd. Het bedienen van telefoon, lampen, deuren en gordijnen gaat met de hulpmiddelen makkelijker.

Aanvraag en vergoeding

Of en waar je producthanteringshulpmiddelen vergoed krijgt is afhankelijk van de situatie waarin je het hulpmiddel nodig hebt:

  • De meeste producthanteringshulpmiddelen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Dit geldt voor bijvoorbeeld hulpmiddelen die bedoeld voor mensen die hun arm, hand of vingers niet goed kunnen gebruiken, zoals een robotarm, een krantenhouder of een schaarstandaard.

  • Sommige producthanteringshulpmiddelen zitten in een aanvullende verzekering. Voorbeelden bekerhouders en hulpmiddelen om verpakkingen te openen. Vergoeding is dan afhankelijk van het soort aanvullende verzekering.

  • Een aantal hulpmiddelen, zoals afstandsbediening (deur-, raam- en gordijnopeners), zijn te zien als woningaanpassingen. Als je daardoor langer zelfstandig in kunt blijven wonen, kun je misschien een vergoeding krijgen van je gemeente (Wmo-loket).

Meer informatie over hulpmiddelen

In de Hulpmiddelenwijzer van Vilans vind je informatie over verschillende soorten producthanteringsmiddelen. Bijvoorbeeld hoe zien de verschillende soorten hulpmiddelen er uit, voor wie zijn ze geschikt en wat zijn de voor- en nadelen. Verder kun je bekijken welke merken, typen en uitvoeringen er te koop zijn, waar ze te koop zijn en wat ze kosten. Je kunt de gegevens van verschillende hulpmiddelen met elkaar vergelijken.

Bron: www.regelhulp.nl