Hulpmiddelen » Hulpmiddelen voor medische behandeling thuis

Bij sommige chronische ziekten is thuis medische behandeling nodig. Bijvoorbeeld bij diabetes, nierziekten, bloedstollingsziekten of bij huidproblemen (zoals doorligplekken). Patiënten kunnen vaak zelf (een deel van) die medische behandeling thuis uitvoeren dankzij speciale hulpmiddelen.

Soorten hulpmiddelen

Er zijn vele soorten hulpmiddelen voor medische behandeling thuis. Enkele voorbeelden zijn:

 • hulpmiddelen om medicijnen toe te dienen (infuuspompen, injectiespuiten).
 • diabeteshulpmiddelen, zoals bloedafnameapparatuur en een bloedglucosetestmeter.
 • apparatuur voor thuisdialyse voor mensen met een nierziekte. Dat kan gaan om hemodialyse of om peritoneaal dialyse.
 • meetapparatuur om de stollingstijden van het bloed te meten. Deze metingen kunnen ook bij de Trombosedienst plaatsvinden. Mensen die langere tijd ziek zijn of die door hun werk niet naar de Trombosedienst kunnen, komen in aanmerking voor meetapparatuur thuis.
 • hulpmiddelen voor beademing.
 • hulpmiddelen om drukplekken te voorkomen.
Verzorgings- en verbandmiddelen

Hulpmiddelen voor verzorging en verbandmiddelen zijn bijvoorbeeld:

 • katheters
 • spoelapparatuur
 • stomavoorzieningen
 • incontinentie-absorptiemateriaal, zoals inlegluiers en onderleggers
 • middelen die de huid beschermen

Bij deze hulpmiddelen horen vaak nog extra middelen. Bijvoorbeeld desinfectiemateriaal, opvangzakjes, verbindingsstukken, opvulmaterialen en reinigingsgaasjes.

Kan ik een vergoeding krijgen?

Hulpmiddelen voor medische verzorging thuis worden over het algemeen vergoed via het basispakket van de zorgverzekering. In uw verzekeringspolis staat welke voorwaarden gelden, wat u vergoed krijgt en hoe u het beste een hulpmiddel kunt aanvragen. U vindt daar ook informatie over vervanging, wijziging of reparatie van een hulpmiddel en over het aantal hulpmiddelen dat u in een bepaalde periode kunt krijgen.

Bron: Regelhulp.nl