Hulpmiddelen » Tillift aanvragen

Een tillift is bedoeld voor mensen die niet zelf overeind kunnen komen en/of zich kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld van een stoel naar bed of van het toilet naar de rolstoel.

Overbelasting voorkomen

De tilliften zijn bedoeld om overbelasting van de verzorger te voorkomen. Er zijn verschillende soorten tilliften; globaal verdeeld in actieve en passieve tilliften. Bij een actieve tillift moet de cliënt zelf nog enigszins actief mee kunnen werken aan de verplaatsing. Passieve tilliften zijn bedoeld voor mensen die helemaal niet mee kunnen werken.

Verschillende vormen zijn:
  • Actieve tillift of sta-lift
    Deze liften worden gebruikt om bijvoorbeeld iemand vanuit de (rol)stoel naar de rand van het bed te verplaatsen, of om iemand te helpen op het toilet te komen.
  • Passieve tillift
    Bij passief tillen wordt de verplaatsing helemaal door de tillift en de zorgverlener uitgevoerd.
Vergoeding

U krijgt het hulpmiddel mogelijk vergoed vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Wlz (Wet langdurige zorg). Uw gemeente voert de Wmo uit. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voert de Wlz uit. Soms wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Kijk voor meer informatie over tilliften op Hulpmiddelenwijzer.nl