Loophulpmiddelen

Heeft u hulpmiddelen nodig voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging? Dan krijgt u deze vergoed uit het basispakket. Zorgverzekeraars vergoeden eenvoudige loopmiddelen, zoals krukken of een rollator niet meer. Heeft u blijvend hulpmiddelen nodig, bijvoorbeeld vanwege een handicap? Dan krijgt u deze meestal van uw gemeente.

Hulpmiddelen via zorgverzekeraar

Uw zorgverzekering regelt hulpmiddelen die u nodig heeft voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed of een speciaal matras als u langdurige bedrust nodig heeft. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Meer informatie over hulpmiddelen vindt u in  de Hulpmiddelenwijzer van Vilans.

Hulpmiddelen via gemeente

Heeft u een hulpmiddel nodig om thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen? Of om u in huis en daarbuiten goed te kunnen verplaatsen? Deze hulpmiddelen krijgt u van de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voorbeelden van hulpmiddelen die u blijvend nodig kunt hebben zijn een rolstoel, traplift of een elektrische deuropener. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Eenvoudige loophulpmiddelen niet meer vergoed

Eenvoudige loophulpmiddelen, zoals rollators, krukken en looprekken, zitten vanaf 2013 niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. U kunt deze hulpmiddelen zelf kopen of huren. Bijvoorbeeld bij een thuiszorgwinkel. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar deze hulpmiddelen heeft opgenomen in een aanvullende verzekering. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

Voor de loopfiets geldt wel vergoeding, door de zorgverzekeraar (Zvw). Voor elektrische loopfietsen geldt vergoeding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit gaat via de gemeente die daarvoor meestal een speciaal WMO-loket heeft.

Op de Hulpmiddelenwijzer vindt u bij iedere soort hulpmiddel een kostenindicatie en meer over de vergoedingen.

Kunt u deze hulpmiddelen niet zelf betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Bron: Rijksoverheid