Mantelzorg en erfbelasting

Als u een erfenis ontvangt, moet u hier meestal erfbelasting over betalen. Afhankelijk van de relatie die u met de overledene had, kunt u hiervoor een vrijstelling krijgen. Het bedrag van de vrijstelling wordt afgetrokken van de erfbelasting. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden.

De hoogste vrijstelling die u kunt krijgen, bedraagt in 2019 € 650.913 voor gehuwden, geregistreerde partners en samenwonend partners. Is de erfbelasting die u moet betalen, lager dan dit bedrag, dan hoeft u helemaal geen erfbelasting meer te betalen. In andere gevallen betaalt u alleen de erfbelasting die boven dit bedrag uit komt.

Voorwaarden als u een samenlevingscontract had
De overledene en u:

  • hebben het samenlevingscontract minimaal 6 maanden voor het overlijden bij de notaris afgesloten.
  • hebben minstens 6 maanden een gezamenlijke huishouding gevoerd op één adres.
  • stonden op het moment van overlijden minstens 6 maanden op dat adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van een Nederlandse gemeente (of een vergelijkbare administratie buiten Nederland).

Voorwaarden als u geen samenlevingscontract had
De overledene en u:

  • hebben minstens 5 jaar een gezamenlijke huishouding gevoerd op één adres. In die 5 jaar was u beiden meerderjarig.
  • stonden op het moment van overlijden minimaal 5 jaar op dat adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van een Nederlandse gemeente (of een vergelijkbare administratie buiten Nederland).

Meer informatie
Voor vragen over samenlevingscontracten, erven en nalaten kunt u terecht op www.notaris.nl of bellen met de Notaristelefoon: 0900- 346 93 93 (€ 0,25 per minuut) op werkdagen van 9.00 – 14.00 uur. Meer informatie over de vrijstelling van erfbelasting leest u op de websites van de Belastingdienst en MantelzorgNL.

Bron: Stem van de Mantelzorger